SMICE är ett nätverk som arbetar för ett hållbarare samhälle. Allt som görs i SMICE utgår från deltagarnas behov, med målet att se fler hållbara idéer bli verklighet. SMICE är ett samarbete mellan Norge och Sverige i regionerna Trøndelag, Jämtland och Härjedalen.

smice

Projektledare

Johan Lilja

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 23

Projektmedlemmar

Maria Eriksson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 52

Christer Hedlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 78 53

Anna Mårtensson

Lärare |Member of academic staff

010-142 85 85

Petter Stenmark

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 83 94