Snabb reglerkraft från vattenkraft

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt. Inom projektet ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

Sollefteåforsen
Viktor Döhlen
Intervju med Viktor Döhlen, industridoktorand Sollefteåforsen genom företagsforskarskolan Smart Industry Sweden och Mittuniversitetet.

Finansiärer

Energimyndigheten Energidalen

Sidan uppdaterades 2023-03-21