Valundersökning Sametingsval 2021: kontinuitet och förändring

Ett projekt där sametingsvalet studeras utifrån faktorer som valdeltagande, politiskt förtroende, sammansättningen av partiernas väljare, väljarnas åsikter i olika sakfrågor och medievanor.

samisk flagga

Läs om tidigare undersökningar

Fakta

Projektperiod

210415-230630

Projektledare

Stefan Dahlberg

Professor|Professor

+46 (0)10-1428198

Projektmedlemmar

Ulf Mörkenstam

Ulf Mörkenstam

Professor

Stockholms universitetet

Ragnhild Nilsson

Ragnhild Nilsson

Doktorand

Stockholms universitetet

Camilla Sandström

Camilla Sandström

Professor

Umeå universitetet