Många länder i Europa lider av samma problem när det gäller brist på behöriga lärare. För att få en bild över nuläget skapas nu ett nytt nätverk, finansierat av Vetenskapsrådet, där forskare samarbetar för att analysera och hitta sätt att greppa problematiken.

Skola klass Mostphotos

Projektledare

Lena Boström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428263

Projektmedlemmar

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428125

Maria Anna Kreienbaum

Maria Anna Kreienbaum

Professor

Wuppertal University

Sabrina Wüllner

Sabrina Wüllner

Doktor

Wuppertal University

Sandra Seeliger

Sandra Seeliger

Doktor

Wuppertal University

Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen

Associate Professor

Aarhus University

Dirk Michel-Schertges

Dirk Michel-Schertges

Associate professor

Aarhus University

Louise Tidman

Louise Tidman

Doktor

Aarhus Universitet

Finansiärer

Logotyp Vetenskapsrådet.