What About Teachers´ Shortage | miun.se

Många länder i Europa lider av samma problem när det gäller brist på behöriga lärare. För att få en bild över nuläget skapas nu ett nytt nätverk, finansierat av Vetenskapsrådet, där forskare samarbetar för att analysera och hitta sätt att greppa problematiken.

Skola klass Mostphotos

Finansiärer

Logotyp Vetenskapsrådet.

Sidan uppdaterades 2022-11-21