Publikationer

Spara favorit 26 okt oktober 2017
Humaniorastudenter

Mittuniversitetet publicerar hundratals avhandlingar, rapporter och artiklar varje år. Nedan kan du välja publikation som är av intresse för dig.

Rapportserier

Här är de rapportserier som utges eller har utgivits av Mittuniversitetet eller dess föregångare Mitthögskolan.

Doktorsavhandlingar

Här finner du de doktorsavhandlingar som publicerats på Mittuniversitetet.

Licentiatavhandlingar

Här nedan finner du de licentiatavhandlingar som publicerats på Mittuniversitetet.

Artiklar

Här nedan finner du de artiklar som publicerats av forskare på Mittuniversitetet.

Böcker

Här finner du böcker som publicerats av medarbetare på Mittuniversitetet.

Medverkan i böcker

Här finner du böcker där forskare från Mittuniversitetet medverkat.

Konferensbidrag

Här finner du konferensbidrag från medarbetare på Mittuniversitetet.