Här är de rapportserier som utges eller har utgivits av Mittuniversitetet eller dess föregångare Mitthögskolan.

Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet
Utges sedan  2016 av Centrum för digital informationsförvaltning CEDIF

CER Rapport
Utges sedan 2012 av Centrum för forskning om ekonomiska relationer CER

DEMICOM Rapport

Utges sedan 2011 av DEMICOM vid Mittuniversitetet

DEMICOM - Studier i politisk kommunikation
Utgiven 2003-2011 av Demokratiinstitutet DEMICOM

ETOUR Populärvetenskapliga serien
Utgiven 1998-2004 av Turismforskningsinstitutet ETOUR

ETOUR Rapportserien
Utges sedan 1998 av Turismforskningsinstitutet ETOUR

ETOUR Utredningsserien
Utgiven 1998-2006 av Turismforskningsinstitutet ETOUR

ETOUR Vetenskapliga bokserien
Utgiven 1997-2009 av Turismforskningsinstitutet ETOUR

ETOUR Working paper
Utgiven 1998-2009 av Turismforskningsinstitutet ETOUR

Forskningsprojektet Friluftsliv i förändring - Rapport
Utgiven 2008-2012 av Turismforskningsinstitutet ETOUR
Se även Forskningsprojektet Friluftsliv i förändrings webbplats

FSCN Rapportserie 
Utges sedan 2001 av Fibre Science and Communication Network FSCN

Genusstudier vid Mittuniversitetet
Utges sedan 2007 av Forum för Genusvetenskap

Institutionen för humaniora - Rapport
Utgiven 1994-2004 av dåvarande Institutionen för humaniora

Mid Sweden Mathematical Reports
Utges sedan 2014

Mitthögskolan - Rapport
Utgiven 1994-1999 av Mitthögskolan

Mitthögskolan, Institutionen för Turismvetenskap - Rapport
Utgiven 1995-1997 av dåvarande Institutionen för Turismvetenskap

MUCOM Technical Report
Utgiven 2005-2007

Pedagogiska meddelanden
Utges sedan 2008 av Avdelningen för socialt arbete

RCR Working Paper Series
Utges sedan 2013 av Risk and Crisis Research Centre RCR

Research Report in Electronics
Utges sedan 2011 av Avdelningen för Elektronikkonstruktion

Skrifter från Avdelningen för Humaniora
Utges sedan 2012 av Avdelningen för Humaniora

Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet
Utges sedan 2014 av Avdelningen för Humaniora

Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek och LRC
Utges sedan 2015 av Mittuniversitetets bibliotek

Social science reports from Mid Sweden University
Utges sedan 2009 av Avdelningen för samhällsvetenskap

Utbildningsvetenskapliga studier
Utges sedan 2009 av Avdelningen för Utbildningsvetenskap