Transformative Technologies

Spara favorit 14 okt oktober 2019
Stora ytor RFID Xiaotian Li STC

Mittuniversitetets forskningscentrum STC och FSCN driver sedan några år tillbaka forskningsmiljön Transformative Technologies. Vårt mål är att denna forskningsmiljö ska kombinera industriella styrkor från regionen med den dynamiska kraft som universitetets forskning och utbildning utgör. KK-stiftelsen stöder forskningsmiljön genom sitt 10-åriga KK-miljöprogram sedan 2011.

Forskning, utbildning och innovation för tillväxt och förnyelse

Universitetet har en vision för regional förnyelse genom forskning, innovation och utbildning tillsammans med kommuner och företag. Den gemensamma visionen bygger på samarbete inom regionen. Ett av målen med vår forskning är att bidra till tillväxt och förnyelse för de företag som samarbetar med oss inom Transformative Technologies. Viktiga partners för utvecklingen är innovationsklustren BioBusiness Arena, Fiber Optic Valley och Processum samt kommuner och företag i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik.

Industriella utmaningar och möjligheter

Vi arbetar utifrån visionen Transforming the Industrial Ecosystem vars målsättning är att bidra till samhällsutveckling och tillväxt ur flera olika perspektiv. Transformation är viktigt för skogsindustrin som behöver utveckla nya produkter och nya affärsområden. Informationsteknologi är en tillväxtmotor som skapar helt nya produkter och tjänster. Genom att koppla ihop dessa två branscher skapar vi ett industriellt ekosystem med särskilt spännande framtidsutsikter. Samproduktion är centralt i många projekt, vilket betyder att projektgrupperna har både akademiska och industriella medlemmar. Det ger dynamiska miljöer som kan tänka nytt och därigenom driva tillväxt i både etablerade och nya företag.

Forskningscentrum inom Transformative Technologies

  • STC (Sensible Things that Communicate)
  • FSCN (Fibre Science and Communication Network)

 

Forskningsprojekt inom Transformative Technologies

Stora ytor RFID Xiaotian Li STC

Interna sidor för Transformative Technologies

Idag finns fem lärosäten som bedriver stora forskningssatsningar inom ramen för KK-stiftelsens KK-miljöprogram: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University samt Mittuniversitetet. KK-stiftelsens syfte med KK-miljöer är att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten, vilket sammanfattas i följande punkter:

Referensgrupp för Transformative Technologies

Referensgruppen utgörs av förtroendevalda personer med strategisk och operativ erfarenhet från industriella miljöer och forskning. Deras uppdrag är att hjälpa oss att arbeta långsiktigt och strategiskt med vår KK-miljö Transformative Technologies.

  FSCN

Forskningsprojekt inom Transformative Technologies

Alla forskningsprojekt bedrivs i samproduktion med näringslivet. Här beskrivs kort våra strategiska insatser och projekt inom Transformative Technologies.

Kontakt

Hans-Erik Nilsson
Koordinator för KK-miljön vid Mittuniversitetet

Mattias O´Nils
Forskningsledare vid STC

Kaarlo Niskanen
Forskningsledare vid FSCN