Mittuniversitetets forskningscentrum STC och FSCN driver sedan snart tio år forskningsmiljön Transformative Technologies.

MILAB
Logo
logo
logo

Kontakter

Hans-Erik Nilsson

Professor Dekan

+46 (0)10-1428739

Kaarlo Niskanen

Professor|Professor

+46 (0)10-1428199

Mattias O´Nils

Professor|Professor

+46 (0)10-1428780