Anna-Karin Westman

Spara favorit

Arbetar som lärare i naturvetenskap på lärarutbildningen och bedriver forskning inom naturvetenskapernas didaktik. Har också uppdrag åt det regionala utvecklingsnätverket RUN på Mittuniversitetet och är ambassadör för forskning om naturvetenskapernas didaktik inom ramen för NATDID (https://liu.se/forskning/natdid).

Bakgrund

Doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap. Arbetade som gymnasielärare på Sundsvalls gymnasium före och parallellt med avhandlingsarbetet. Grundutbildning som gymnasielärare i biologi och kemi. Disputerade år 2016.

Forskningsområden

Naturvetenskapernas didaktik

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Westman, A. & Karlsson, K. G. (2016). Does every cell get blood? Young students’ discussions about illustrations of human blood circulation. European Journal of Science and Mathematics Education, vol. 4: 2, ss. 161-175.    

Westman, A. (2013). Investigation of Peer Discussions on Genetic Concepts. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, vol. 9: 1, ss. 82-90.    

Doktorsavhandlingar

Westman, A. (2016). Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet. Diss. Umeå : Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 2016

Konferensbidrag

Löfdahl Hultman, A. , Thelin, K. , Hjalmarsson, M. & Westman, A. (2014). Advanced teachers in Swedish schools – proud missionaries with visions of development. Paper presented at the Teachers Matter – But How? Linnaeus University, Växjö, October 23-24, 2014

Westman, A. , Ljung Djärf, A. , Åberg-Bengtsson, L. , Ottosson, T. & Beach, D. (2014). Animationer och illustrationer i datorbaserade läromedel med ett naturvetenskapligt innehåll : Studier bland femteklassare och förskoleelever. Paper presented at the FND 2014, Forskning i naturvetenskapernas didaktik - Modeller och representationer i naturvetenskaplig undervisning, 5-6 november 2014, Karlstads universitet

Westman, A. (2014). How Do Young Pupils Interpret Explanatory Pictures? : An Investigation of Animated Illustrations in School Science. Paper presented at the Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, Helsinki, Finland, 4th – 6th June 2014

Westman, A. (2014). The trends between trends on large-scale studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms. Paper presented at the XVI IOSTE Symposium Kuching Sarawak 21-27 September, 2014

Westman, A. (2010). Peer Discussions regarding Relationships between Genetic Concepts. Paper presented at the FND 2010, Att kommunicera naturvetenskap i teori och praktik – ett möte mellan lärarutbildning, skola och NV-didaktisk forskning 16-17 november 2010 på Högskolan Kristianstad

Westman, A. (2010). Students’ Discussions about Biology Concepts. Paper presented at the XIV IOSTE Symposium, Bled, Slovenia 13-18 June 2010

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Westman, A. (2011). Samtal om begreppskartor : en väg till ökad förståelse. Lic.-avh. (Sammanläggning) Härnösand : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University licentiate thesis : 64)