Axel Eriksson

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-1428911
  • E-postadress: axel.eriksson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Anställd vid ämnet: Turismvetenskap

Bakgrund

Min utbildning är genomgående från ett turismvetenskapligt perspektiv. Kandidaten är från Universidade Lusófona i Lissabon, Portugal i turism med inriktning på management och företagande. Mastern är i turism med inriktning på global turismutveckling från Aalborgs Universitet i Köpenhamn, där mitt avslutningsarbete handlade om migranter som bosätter sig i andra länder och vilka metoder de använder för att bo i sitt nya land. Före de högre studierna har jag en utbildning som guide och jobbat i ca 10 år i resebranschen som bl.a. egenföretagare i besöksnäringen i Portugal. Sedan september 2020 är jag forskarstuderande på ETOUR och inom programmet Mistra Sports and Outdoors.

Forskning

Min doktorand är inom forskningsprogrammet Mistra Sports and Outdoors i två delprojekt; 'Hållbara evenemang' och 'Hållbar mark- och vattenanvändning i Jämtland'. Det som jag bidrar med är att undersöka olika perspektiv på naturavtryck i Jämtland från evenemang. Dessa perspektiv ska senare bygga till att hitta hållbara lösningar och strategier för framtida användning av naturen för sport och friluftsliv. Den senaste tiden har användningen av naturen ökat, som också ha bidragit till tilltagande konflikter i området. Min forskning riktar sig mot att prata med människor i deras närmiljö samt med deltagare i evenemangen för att förstå vad för dem är naturavtryck. Detta ska bidra till en större förståelse om naturavtryck samt vad som är viktigt för olika grupper och användare av naturen.

Forskningsprojekt

Pågående

Mistra Sport & Outdoors