Jonas Danvind

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Ansvarsområde: Parasportkoordinator, Idrottsakademin
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428354
  • E-postadress: jonas.danvind@miun.se
  • Rumsnummer: D208
  • Ort: Östersund

Koordinator -parasport, Idrottsakademin

Att vara koordinator för parasportfrågor vid Mittuniversitetets idrottsakademi innebär att arbeta för de åtaganden som Miun har som Riksidrottsuniversitet. Detta görs tillsammans med alla ämnen och avdelningar, med personal och studenter. Miun har i samråd med Riksidrottsförbundet utsetts till att arbeta med frågor rörande forskning, utbildning, utveckling, inkludering och event kopplat till Parasport, med särskild vikt på vinteridrotterna. En målsättning är att fortsätta vara en viktig del i ett kompetensnav för dessa frågor, såväl nationellt som internationellt.

Bakgrund

13 år på Sports Tech Research Centre (Miun) som lektor (med forskning och utbildning). Under den tiden medverkade jag i ett flertal forskningsprojekt med koppling till Parasport, och då främst utrustning och klassificering i nära samarbete med bl a Parasport Sverige. Disputerade 2005 vid Luleå tekniska universitet (Ltu) och har arbetat inom näringslivet (Valutec, Graninge) parallellt med anställningar vid Ltu och SP (idag RISE).

Koordinatortjänsten är på 30% och på 70% arbetar jag för Nordic Evolution med ett system för digital ledsagning av synnedsatta och blinda.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2022). Estimation of muscular metabolic power in two different cross-country sit-skiing sledges using inverse-dynamics simulation. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, vol. 9  

Lintzén, N. , Danvind, J. , Melin Söderström, E. , Nilsson, K. & Skoglund, P. (2019). Laboratory Investigation of Different Insulating Materials Used for Snow Storage. Journal of cold regions engineering, vol. 33: 4  

Roos, S. , Botero Vega, C. A. , Danvind, J. , Koptioug, A. & Rännar, L. (2019). Macro- and Micromechanical Behavior of 316LN Lattice Structures Manufactured by Electron Beam Melting. Journal of materials engineering and performance (Print), vol. 28: 12, ss. 7290-7301.    

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2018). Shoulder and Lower Back Joint Reaction Forces in Seated Double Poling. Journal of Applied Biomechanics, vol. 34: 5, ss. 369-376.    

Hofmann, K. B. , Ohlsson, M. L. , Höök, M. , Danvind, J. & Kersting, U. G. (2016). The influence of sitting posture on mechanics and metabolic energy requirements during sit-skiing : a case report. Sports Engineering, vol. 19: 3, ss. 213-218.  

Elmer, S. , Danvind, J. & Holmberg, H. (2013). Development of a novel eccentric arm cycle ergometer for training the upper body. Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 45: 1, ss. 206-211.  

Holmberg, L. J. , Ohlsson, M. & Danvind, J. (2012). Musculoskeletal simulations : a complementary tool for classification of athletes with physical impairments. Prosthetics and Orthotics International, vol. 36: 3, ss. 396-397.  

Konferensbidrag

Lund Ohlsson, M. , Steffensen, D. , Swarén, M. & Danvind, J. (2020). The impact of the arms in para alpine slalom skiing. Paper presented at the Nordic Winter Sports Conference, [DIGITAL], Oktober 1-2, 2020.

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2019). Estimation of muscle work in cross-country sit-skiing. Paper presented at the VISTA 2019, Healthy and fit for optimal performance, 4-7 september, 2019, Amsterdam, The Netherlands

Björklund, G. , Danvind, J. & Sundström, D. (2019). The effect of speed and gradient on running economy and oxygen uptake during downhill running. Paper presented at the The 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, 2019, 3-6 July, Prague, Czech Republic.

Wedeking, D. , Swarén, M. , Danvind, J. & Lund Ohlsson, M. (2019). The influence of arm and ski pole during alpine skiing. Paper presented at the VISTA 2019, Healthy and fit for optimal performance, Amsterdam, 4-7 september, 2019

Roos, S. , Rännar, L. , Koptioug, A. & Danvind, J. (2017). Characterization of 316ln lattice structures fabricated via electron beam melting. I Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017.. S. 336--343.  

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2017). LUMBAR SPINE REACTION FORCES IN SEATED PARA-SPORT: CROSS-COUNTRY SIT-SKIING. I Brisbane 2017 : Abstract book.  

Bäckström, M. , Carlsson, P. , Danvind, J. , Koptioug, A. , Sundström, D. & Tinnsten, M. (2016). A New Wind Tunnel Facility Dedicated to Sports Technology Research and Development. I Procedia Engineering. (Procedia Engineering). S. 62--67.    

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, J. (2013). Can Simulations Assist in Classification Development?. I Equipment and Technology in Paralympic Sports.

Skoglund, P. , Lund Ohlsson, M. & Danvind, J. (2013). Lower Leg Prosthesis for Cross-Country Skiing Classical Technique. Paper presented at the International Paralympic Committee VISTA2013 Scientific Conference, Bonn, 2013, Equipment & Technology in Paralympic Sports  

Bäckström, M. , Tinnsten, M. , Koptyug, A. , Rännar, L. , Carlsson, P. , Danvind, J. & Wiklund, H. (2013). Sports Technology Education at Mid Sweden University. I 6TH ASIA-PACIFIC CONGRESS ON SPORTS TECHNOLOGY (APCST). (Procedia Engineering). S. 214--219.    

Lund Ohlsson, M. , Stöggl, T. & Danvind, J. (2012). Asymmetry case study during skiing in the diagonal stride using a lower leg prosthesis. Paper presented at the 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Vuokatti, Finland, May 28-31, 2012

Swarén, M. , Danvind, J. & Holmberg, H. (2010). Acceleration of the head during alpine skiing. I Proceedings for the fifth international conference on Science and Skiing. Salzburg : . S. 82-

Manuskript

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. Descriptive comparison of three technique analysis methods in the context of cross-country sit-skiing: energy expenditure and gross efficiency, descriptive biomechanics and musculoskeletal simulations.

Kuzmin, L. , Danvind, J. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. Estimating surface hydrophobicity by introducing a wettability factor based on contact angles.

Sidan uppdaterades 2023-09-27