Elin Montelius

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Ämne: Sociologi
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 88
  • E-postadress: elin.montelius@miun.se
  • Rumsnummer: P3305

Pågående forskning

Doktorand i sociologi. Min avhandling fokuserar på hur risker med mat konstrueras och artikuleras, något som jag undersöker utifrån ett intersektionellt perspektiv. Min forskning sker inom ramen för Forum För Genusvetenskap och Risk and Crisis Research Centre.

Undervisning

Jag undervisar i sociologi på grundläggande nivå, framförallt på kurser på Risk- och krishanteringsprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Montelius, E. & Giritli Nygren, K. (2014). 'Doing' risk, 'doing' difference : towards an understanding of the intersections of risk, morality and taste. Health, Risk and Society, vol. 16: 5, ss. 431-443.