Elin Montelius

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 88
  • E-postadress: elin.montelius@miun.se
  • Rumsnummer: P3305
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Sociologi

Pågående forskning

Doktorand i sociologi. Min avhandling fokuserar på hur risker med mat konstrueras och artikuleras, något som jag undersöker utifrån ett intersektionellt perspektiv. Min forskning sker inom ramen för Forum För Genusvetenskap och Risk and Crisis Research Centre.

Undervisning

Jag undervisar i sociologi på grundläggande nivå, framförallt på kurser på Risk- och krishanteringsprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (2020). Militariseringen av Covid-19. Dagens Arena, vol. Mars: 31

Montelius, E. & Giritli Nygren, K. (2014). 'Doing' risk, 'doing' difference : towards an understanding of the intersections of risk, morality and taste. Health, Risk and Society, vol. 16: 5, ss. 431-443.  

Doktorsavhandlingar

Montelius, E. (2020). Att göra det materiella virtuellt : Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 330)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (2020). Den kvinnliga hemberedskapen : Genus och ansvar i krisberedskapskampanjer. I Genus, risk och kris. Lunda : Studentlitteratur AB.