Helena Johansson

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, H. (2017). Dependence between creative and non-creative mathematical reasoning in national physics tests. Nordisk matematikkdidaktikk, vol. 22: 2, ss. 93-119.

Johansson, H. (2016). Mathematical Reasoning Requirements in Swedish National Physics Tests. International Journal of Science and Mathematics Education, vol. 14: 6, ss. 1133-1152.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Johansson, H. (2015). Mathematical Reasoning : In physics and real-life context. Diss. (Sammanläggning) Göteborg : Chalmers University of Technology and University of Gothenburg, 2015

Konferensbidrag

Johansson, H. (2015). Relation between mathematical reasoning ability and national formal demands in physics courses. I Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Hobart, Australia : . S. 121--128.

Johansson, H. (2013). Relation between imitative and creative mathematical reasoning when solving physics tasks. I Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Kiel, Germany : . S. 80--80.

Johansson, H. (2012). Mathematical reasoning requirements to solve tasks in physics tests. I Evaluation and Comparison of Mathematical Achievement: Dimensions and Perspectives: Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar. Linköping : (Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning). S. 211--212.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Johansson, H. (2013). Mathematical Reasoning in Physics Tests : Requirements, Relations, Dependence. Lic.-avh. (Sammanläggning) Göteborg : Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2013 (Preprint : 2013:18)

Rapporter

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2018). Glömska eller ytliga fysikkunskaper : Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).  

Nyström, P. , Kjellson Lind, A. , Dahlberg, U. & Johansson, H. (2016). Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2015?. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).