Tillsammans för ökad skolnärvaro

Detta är ett projekt i samverkan med Ånge kommun i enlighet med samverkansavtalet. Projektet syftar till att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro genom flera parallella satsningar inom kommunen i samarbete med Mittuniversitetet.

Uppmärksam skolklass

Fakta

Projektperiod

230201-250630

Samarbetspartners

Kommunsamverkan

Sidan uppdaterades 2023-12-06