Främja närvaro ‑ förebygga frånvaro

Projektet syftar till att lärare, rektorer och övrig skolpersonal vid två pilotskolor samt vid kommunens övriga skolor ska utveckla sitt arbetssätt och sina rutiner gällande att förebygga, upptäcka och motverka problematisk skolfrånvaro samt främja skolnärvaro.

Gamla bildbanksbilder

Fakta

Projektperiod

230101-250630

Samarbetspartners

Kommunsamverkan

Sidan uppdaterades 2023-12-06