Ida Sjöberg

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428402
  • E-postadress: ida.sjoberg@miun.se
  • Rumsnummer: MD305
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Forskningsområden

Min avhandling berör produktionen av trygga offentliga rum i en nyliberal tid. Det handlar exempelvis om hur man jobbar med trygghet inom stadsplanering och vad som händer med trygghetsbegreppet i en stadsplaneringsprocess.

Undervisning

Sociologi A, Norrland: Kritiska perspektiv på plats och makt
Sociologi A, Klass, kön och etnicitet
Sociologi A, Kvalitativ metod
Sociologi B, Kvantitativ metod
Sociologi C, Kvantitativ metod

Övrigt

Konferensbidrag:

Sjöberg, I. (2021) The commodification of safety and inclusion in city Branding. Practices of excluding inclusiveness in becoming the City Center of the Year. Presented at 15th Conference of the European Sociological Association. 

Sjöberg, I. (2019) Exclusive inclusiveness in the neoliberal city. Presented at g19 conference in Gothenburg, Sweden.

Sjöberg, I. (2017) Doing (un)safety in the public space. Presented at the 13th Conference of the European Sociological Association in Athens, Greece.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sjöberg, I. & Giritli Nygren, K. (2021). Contesting city safety - exploring (un)safety and objects of risk from multiple viewpoints. Journal of Risk Research, vol. 24: 10, ss. 1251-1265.    

Rapporter

Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Klockmo, C. , Olofsdotter, G. & Sjöberg, I. (2021). Att komma närmare men inte nära nog? : Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system. Sundsvall : Mid Sweden University  

Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Hörnberg, E. , Lidén, G. , Nyhlén, S. , Sjöberg, I. & Wahlberg, O. (2017). Förstärkt stadsmiljö i Sundvall. Sundsvall : Mid Sweden University  

Sidan uppdaterades 2022-02-03