Jack Shepherd

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428896
  • E-postadress: jack.shepherd@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Anställd vid ämnet: Turismvetenskap

Bakgrund

Jag kommer från Storbritannien och tog en bachelorexamen i historia och franska vid King's College i London. Mina avhandlingar handlade om religionens roll i Bosnienkriget samt motivationen för franska volontärer i Nazityskland under andra världskriget. Som en del av denna examen tillbringade jag ett år på Science Po Paris, och tog kurser inom bland annat statsvetenskap.

Min masterutbildning avslutades här i Östersund vid Mittuniversitetet inom turismvetenskap. Mitt examensarbete handlade om gränsöverskridande turismsamarbete inom Jämtland i Sverige och Tröndelag i Norge.

Sedan september 2017 har jag varit forskarstuderande i turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Forskning

I min forskning undersöker jag turismens roll inom omtvistade områden med särskilt fokus på Israel-Palestina-frågan. Med tanke på situationen i regionen fokuserar min forskning på den roll som turismen kan spela i förvärrandet av spänningar inom detta omtvistade område, och mer allmänt om den roll turismen har för att främja alternativa, mer konstruktiva skildringar inom den Israel-Palestinska kontexten. Min forskning ägnar särskild uppmärksamhet åt turismområden såsom vandrarhem, hotell och vandringsleder som är utformade för att främja fredsagendan i regionen.

Mitt arbete fokuserar också på utveckling av reflexiva metoder som auto-etnografi inom turismvetenskap och uppmuntran till emotionellt och tillgängligt skrivande.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Shepherd, J. (2022). Exploring a unifying approach to peacebuilding through tourism : Abraham and Israel/Palestine. Journal of Sustainable Tourism, vol. 30: 2-3, ss. 482-499.    

Shepherd, J. (2021). ‘I’m not your toy’ : rejecting a tourism boycott. Tourism Recreation Resarch,  

Shepherd, J. , Laven, D. & Shamma, L. (2020). Autoethnographic journeys through contested spaces. Annals of Tourism Research, vol. 84  

Shepherd, J. & Laven, D. (2020). Providing counter-narratives : the positive role of hostels in the Israeli-Palestinian context. Tourism Geographies, vol. 22: 4-5, ss. 848-871.    

Shepherd, J. & Ioannides, D. (2020). Useful funds, disappointing framework : tourism stakeholder experiences of INTERREG. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 20: 5, ss. 485-502.    

Artiklar, recensioner

Shepherd, J. (2019). A Review of “The rise of thana-capitalism and tourism” by Maximiliano E. Korstanje. Tourism Geographies, vol. 21: 4, ss. 731-733.    

Shepherd, J. (2018). Chosen legacies : heritage in regional identity. Tourism Geographies, vol. 20: 4, ss. 759-761.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Shepherd, J. (2022). Making Room for Peace : Challenging Intractable Conflict Through Tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 381)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Shepherd, J. & Laven, D. (2022). Military Occupations and Tourism. I Routledge Handbook of Borders and Tourism. London : Routledge. S. 145-160.  

Shepherd, J. & Laven, D. (2022). The impact of tourism on peace. I Handbook of Tourism Impacts : Social and Environmental Perspectives. Edward Elgar Publishing (Research Handbooks on Impact Assessment series). S. 166-182.  

Shepherd, J. (2021). It’s Okay to Cry : Encouraging Emotional Writing Among Male Tourism Scholars. I Masculinities in the Field : tourism and transdisciplinary research. Channel View Publications. S. 13-30.  

Shepherd, J. & Laven, D. (2020). Hostels in Hostile Territory : Tourist Spaces of Transformative Dialogue in the Israeli-Palestinian Context. I Role and Impact of Tourism in Peacebuilding and Conflict Transformation. Hershey : IGI Global. S. 195-217.  

Sidan uppdaterades 2022-11-18