Jonas Danvind

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Universitetsledningen (UL)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428354
  • E-postadress: jonas.danvind@miun.se
  • Rumsnummer: Q291a
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Sports Tech Research Centre

Bakgrund

1999 tog jag examen som civilingenjör i maskinteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) och doktorerade vid samma lärosäte 2005 inom området träfysik vid campus i Skellefteå. Examensarbetet gjorde jag vid Forest Research i Rotorua, Nya Zeeland, där jag utvecklade ett mätsystem för 3D deformationsmätning. Därefter anställdes jag som utvecklingsingenjör vid Graninge Skog och Trä, ett jobb som kombinerades med att vara industridoktorand vid LTU. 2000 så bytte jag företag till Valutec, som är Europas ledande leverantör av anläggningar för torkning av sågade trävaror, samtidigt som doktorandarbetet vid LTU fortsatte.

Under tiden som doktorand utvecklade jag experimentella mätmetoder med hjälp av datortomografi och digital speckle fotografering för att mäta och analysera fuktflöde och töjningar i tre dimensioner vid torkning av trä. För mätinsamling användes en medicinsk Siemens Somatom tomograf, i kombination med digitalkameror och en specialbyggd torkanläggning med luftkonvektion. Matlab användes som mjukvara för mätinsamling och utveckling av algoritmer för att beräkna diffusionsegenskaper av vatten i trä. Det huvudsakliga syftet var att förbättra metoderna för att ta fram prediktionsmodeller för virkestorkning.

Under åren 2000-2008 arbetade jag hos Valutec med forskning och utveckling, samt kundsupport och utbildning, parallellt med doktorandstudierna. Sista tiden i Skellefteå delade jag mellan SP Trätek och Luleå tekniska universitet för att sedan börja vid Mittuniversitetet 2009, där jag sedan 2011 har varit universitetslektor i sportteknologi. Lektorstjänsten kombineras med forskning och projektledning.

Vid sidan av jobbet på Mittuniversitet driver jag en enskild firma med verksamheter rörande en skogsfastighet och konsultuppdrag inom F&U. Ett stående uppdrag under flera års tid är att stödja Parasport Sverige att utveckla sitt samarbete med forskning och lärosäten.

Forskningsområden

Mitt forskningsområde är inom sportteknologi, tillämpad biomekanik och additiv tillverkning.

Forskning

Jag arbetar tillsammans med kollegor i en studie kring utförslöpning och agerar biträdande handledare till två doktorander, en inom tillämpad biomekanik och en inom additiv tillverkning. Tillsammans med Marie Ohlson (Nationellt Vintersportcentrum) så driver vi projekten ”Förstudie parasport” och ”Långsiktig parasportutveckling” där vi bidrar till klassificeringsutveckling inom parakanot och paraalpin skidåkning.

Undervisning

Jag undervisar på programmen Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling och Maskiningenjör – produktutveckling. Jag är kursansvarig och lärare för kurserna Tillämpad biomekanik, Datorstödd dimensionering och Mekanik II. Tillsammans med David Sundström har vi utvecklat kursen Analys och simulering, där jag också medverkar som lärare. I min roll ingå även att vara examinator för andra kurser (t ex Mekanik och Introduktion till sportteknologi) och handleda studenter på högskoleingenjörs- och mastersnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2022). Estimation of muscular metabolic power in two different cross-country sit-skiing sledges using inverse-dynamics simulation. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, vol. 9  

Lintzén, N. , Danvind, J. , Melin Söderström, E. , Nilsson, K. & Skoglund, P. (2019). Laboratory Investigation of Different Insulating Materials Used for Snow Storage. Journal of cold regions engineering, vol. 33: 4  

Roos, S. , Botero Vega, C. A. , Danvind, J. , Koptioug, A. & Rännar, L. (2019). Macro- and Micromechanical Behavior of 316LN Lattice Structures Manufactured by Electron Beam Melting. Journal of materials engineering and performance (Print), vol. 28: 12, ss. 7290-7301.    

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2018). Shoulder and Lower Back Joint Reaction Forces in Seated Double Poling. Journal of Applied Biomechanics, vol. 34: 5, ss. 369-376.    

Hofmann, K. B. , Ohlsson, M. L. , Höök, M. , Danvind, J. & Kersting, U. G. (2016). The influence of sitting posture on mechanics and metabolic energy requirements during sit-skiing : a case report. Sports Engineering, vol. 19: 3, ss. 213-218.  

Elmer, S. , Danvind, J. & Holmberg, H. (2013). Development of a novel eccentric arm cycle ergometer for training the upper body. Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 45: 1, ss. 206-211.  

Holmberg, L. J. , Ohlsson, M. & Danvind, J. (2012). Musculoskeletal simulations : a complementary tool for classification of athletes with physical impairments. Prosthetics and Orthotics International, vol. 36: 3, ss. 396-397.  

Konferensbidrag

Lund Ohlsson, M. , Steffensen, D. , Swarén, M. & Danvind, J. (2020). The impact of the arms in para alpine slalom skiing. Paper presented at the Nordic Winter Sports Conference, [DIGITAL], Oktober 1-2, 2020.

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2019). Estimation of muscle work in cross-country sit-skiing. Paper presented at the VISTA 2019, Healthy and fit for optimal performance, 4-7 september, 2019, Amsterdam, The Netherlands

Björklund, G. , Danvind, J. & Sundström, D. (2019). The effect of speed and gradient on running economy and oxygen uptake during downhill running. Paper presented at the The 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, 2019, 3-6 July, Prague, Czech Republic.

Wedeking, D. , Swarén, M. , Danvind, J. & Lund Ohlsson, M. (2019). The influence of arm and ski pole during alpine skiing. Paper presented at the VISTA 2019, Healthy and fit for optimal performance, Amsterdam, 4-7 september, 2019

Roos, S. , Rännar, L. , Koptioug, A. & Danvind, J. (2017). Characterization of 316ln lattice structures fabricated via electron beam melting. I Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017.. S. 336--343.  

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2017). LUMBAR SPINE REACTION FORCES IN SEATED PARA-SPORT: CROSS-COUNTRY SIT-SKIING. I Brisbane 2017 : Abstract book.  

Bäckström, M. , Carlsson, P. , Danvind, J. , Koptioug, A. , Sundström, D. & Tinnsten, M. (2016). A New Wind Tunnel Facility Dedicated to Sports Technology Research and Development. I Procedia Engineering. (Procedia Engineering). S. 62--67.    

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, J. (2013). Can Simulations Assist in Classification Development?. I Equipment and Technology in Paralympic Sports.

Skoglund, P. , Lund Ohlsson, M. & Danvind, J. (2013). Lower Leg Prosthesis for Cross-Country Skiing Classical Technique. Paper presented at the International Paralympic Committee VISTA2013 Scientific Conference, Bonn, 2013, Equipment & Technology in Paralympic Sports  

Bäckström, M. , Tinnsten, M. , Koptyug, A. , Rännar, L. , Carlsson, P. , Danvind, J. & Wiklund, H. (2013). Sports Technology Education at Mid Sweden University. I 6TH ASIA-PACIFIC CONGRESS ON SPORTS TECHNOLOGY (APCST). (Procedia Engineering). S. 214--219.    

Lund Ohlsson, M. , Stöggl, T. & Danvind, J. (2012). Asymmetry case study during skiing in the diagonal stride using a lower leg prosthesis. Paper presented at the 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Vuokatti, Finland, May 28-31, 2012

Swarén, M. , Danvind, J. & Holmberg, H. (2010). Acceleration of the head during alpine skiing. I Proceedings for the fifth international conference on Science and Skiing. Salzburg : . S. 82-

Sidan uppdaterades 2022-11-18