Kari Pihl

Spara favorit

Jag är anställd som forskningsassistent inom två projekt. Dels projektet IFRU (innovativ forskning för regional utveckling) inom vars ramar RCR Lab har etablerats, och Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande (RISE).

Publiceringar

Rapporter
Pihl, K., Lala, G., Bellerose, D. & Third, A. (2016). PROJECT ROCKIT Online Evaluation Report. Western Sydney University, Institute for Culture and Society.

Humphry, J. & Pihl, K. (2016). Making Connections: Young people, homelessness and digital access in the city. Young and Well Cooperative Research Centre, Melbourne.

Third, A., Bellerose, D., Dawkins, U., Keltie, E. & Pihl, K. (2014). Children’s rights in the digital age: A download from children around the world. Young and Well Cooperative Research Centre, Melbourne.