Kari Pihl

Testledare|Test Supervisor

  • Tjänstetitel: Testledare
  • Annan titel: Verksamhetsansvarig RCR Lab
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 89 78
  • E-postadress: Kari.Pihl@miun.se
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Sociologi

Jag är anställd som testledare och verksamhetsansvarig för RCR Lab. Jag arbetar dessutom med två forskningsprojekt. Dels projektet IFRU (innovativ forskning för regional utveckling) inom vars ramar RCR Lab har etablerats, och Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande (RISE).

Publiceringar

Rapporter
Pihl, K., Lala, G., Bellerose, D. & Third, A. (2016). PROJECT ROCKIT Online Evaluation Report. Western Sydney University, Institute for Culture and Society.

Humphry, J. & Pihl, K. (2016). Making Connections: Young people, homelessness and digital access in the city. Young and Well Cooperative Research Centre, Melbourne.

Third, A., Bellerose, D., Dawkins, U., Keltie, E. & Pihl, K. (2014). Children’s rights in the digital age: A download from children around the world. Young and Well Cooperative Research Centre, Melbourne.

Publikationer

Konferensbidrag

Pihl, K. & Sparf, J. (2018). RCR Lab - Enhanced Learning In A Virtual And Physical Immersion Classroom, Part Of Producing Innovative Research For Regional Development. I 12Th International Technology, Education And Development Conference (Inted). (INTED Proceedings). S. 5298--5298.