Marie Ohlsson

Marie Ohlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: +46101428947
  • E-postadress: marie.ohlsson@miun.se
  • Rumsnummer: D311
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum
  • Anställd vid ämnet: Idrottsvetenskap, Maskinteknik, Matematik/Tillämpad matematik

Bakgrund

Jag har en teknisk bakgrund som civilingenjör och en Tekn. Lic inom Tillämpad matematik. Genom ett gediget intresse för aktivitet och idrott började jag arbeta akademiskt inom idrottsvetenskap och doktorerade våren 2018 i Hälsovetenskap med titeln Double Poling In Cross-Country Skiing Biomechanical and Physiological Analysis of Sitting and Standing Positions.

Jag är generellt intresserad av hur biomekanik och rörelse är kopplat till belastningar i kroppens muskler och leder. Mer specifikt är jag intresserad av parasport, både biomekaniskt men också tvärvetenskapligt hur många aktörer tillsammans kan skapa bättre hälsa och möjliggöra fysisk aktivitet och idrott för människor med funktionsnedsättning.

Forskningsområden

Biomekanik
Skidåkning
Parasport
Fysisk aktivitet och hälsa

Forskning

Parasport – sit-ski längdskidåkning, alpint, handcykling
Teknikanalys i längdskidåkning skate
Fysisk aktivitet och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Undervisning

Biomekanik
Mekanik
Matematik

Övrigt

Vintersportcentrums ansvariga för Parasport

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hansen, E. , Nordén, H. & Lund Ohlsson, M. (2021). Adolescents with intellectual disability (ID) and their perceptions of, and motivation for, physical activity and organised sports. Sport, Education and Society,    

Parry, H. , Buskqvist, A. , Erlandsson, P. , Öhrman, C. , Lindblom, H. , Ohlsson, M. & McGawley, K. (2021). The influence of a rocking-motion device built into classic cross-country roller-ski bindings on biomechanical, physiological and performance outcomes. Sports Engineering, vol. 24: 1    

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2018). Shoulder and Lower Back Joint Reaction Forces in Seated Double Poling. Journal of Applied Biomechanics, vol. 34: 5, ss. 369-376.    

Lund Ohlsson, M. & Laaksonen, M. (2017). Sitting position affects performance in cross-country sit-skiing. European Journal of Applied Physiology, vol. 117: 6, ss. 1095-1106.    

Hofmann, K. B. , Ohlsson, M. L. , Höök, M. , Danvind, J. & Kersting, U. G. (2016). The influence of sitting posture on mechanics and metabolic energy requirements during sit-skiing : a case report. Sports Engineering, vol. 19: 3, ss. 213-218.  

Holmberg, J. , Lund Ohlsson, M. , Supej, M. & Holmberg, H. (2013). Skiing efficiency versus performance in double-poling ergometry. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, vol. 16: 9, ss. 987-992.  

Holmberg, L. J. , Ohlsson, M. & Danvind, J. (2012). Musculoskeletal simulations : a complementary tool for classification of athletes with physical impairments. Prosthetics and Orthotics International, vol. 36: 3, ss. 396-397.  

Holmberg, J. & Lund Ohlsson, M. (2010). Biomekaniska simuleringar adderar insikt om längdskidåkning. Svensk Idrottsforskning, vol. 19: 1, ss. 38-40.

Holmberg, J. & Lund, M. (2008). A Musculoskeletal Full‐body Simulation of Cross‐Country Skiing. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P, vol. 222: P1, ss. 11-22.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lund Ohlsson, M. (2018). Double Poling Incross-Country Skiing : Biomechanical and Physiological Analysis of Sitting and Standing Positions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 275)  

Konferensbidrag

Vikberg, S. , Hölltä, J. , Zingmark, M. , Flygare Wallén, E. , Hansen, E. , Nordström, A. & Lund Ohlsson, M. (2021). Adapted internet-based training program improves exercise accessibility for people with intellectual disabilities. Paper presented at the The 28th International Conference on Health Promotion in Hospitals and Health Services, 12 october 2021, [DIGITAL], Paris France.

Lund Ohlsson, M. , Steffensen, D. , Swarén, M. & Danvind, J. (2020). The impact of the arms in para alpine slalom skiing. Paper presented at the Nordic Winter Sports Conference, [DIGITAL], Oktober 1-2, 2020.

Hansen, E. , Nordén, H. & Lund Ohlsson, M. (2019). Adolescents with intellectual disability (ID) and their perceptions of activity and sports. I LICE-2019.

Hansen, E. , Nordén, H. & Lund Ohlsson, M. (2019). Adolescents with intellectual disability (ID) and their perceptions of activity and sports. I 12th European Public Health Congress, Marseille, France, 20-23 november 2019 : Building bridges for solidarity and public health.

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2019). Estimation of muscle work in cross-country sit-skiing. Paper presented at the VISTA 2019, Healthy and fit for optimal performance, 4-7 september, 2019, Amsterdam, The Netherlands

Wedeking, D. , Swarén, M. , Danvind, J. & Lund Ohlsson, M. (2019). The influence of arm and ski pole during alpine skiing. Paper presented at the VISTA 2019, Healthy and fit for optimal performance, Amsterdam, 4-7 september, 2019

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, L. J. (2017). LUMBAR SPINE REACTION FORCES IN SEATED PARA-SPORT: CROSS-COUNTRY SIT-SKIING. I Brisbane 2017 : Abstract book.  

Lund Ohlsson, M. , Laaksonen, M. S. & Holmberg, L. J. (2016). Evaulation of two sitting positions in Cross-Country Sit-Skiing. I ICSS 2016 - International Congress on Science and Skiing, Arlberg, Austria, 10-15th December..

Lund Ohlsson, M. , Höök, M. & Laaksonen, M. S. (2016). On the effect of sitting position, in simulated cross-country sit-skiing. Paper presented at the 21st annual congress of the European college of sport science, 6-9 July, Vienna, Austria

Lund Ohlsson, M. , Danvind, J. & Holmberg, J. (2013). Can Simulations Assist in Classification Development?. I Equipment and Technology in Paralympic Sports.

Skoglund, P. , Lund Ohlsson, M. & Danvind, J. (2013). Lower Leg Prosthesis for Cross-Country Skiing Classical Technique. Paper presented at the International Paralympic Committee VISTA2013 Scientific Conference, Bonn, 2013, Equipment & Technology in Paralympic Sports  

Lund Ohlsson, M. , Stöggl, T. & Danvind, J. (2012). Asymmetry case study during skiing in the diagonal stride using a lower leg prosthesis. Paper presented at the 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Vuokatti, Finland, May 28-31, 2012

Lund, M. , Ståhl, F. & Gulliksson, M. (2008). Regularity Aspects in Inverse Musculoskeletal Biomechanics. I NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS. (AIP conference proceedings). S. 368--371.  

Lund, M. & Holmberg, J. (2008). Which are the Antagonists to the Pectoralis MajorMuscle in 4th Gear, Free‐style Technique, Cross‐Country Skiing?. I Science and Nordic Skiing. Oxford : . S. 110--118.

Holmberg, J. & Lund, M. (2007). Using Double‐Poling Simulations to Study the Load Distribution between Teres Major and Latissimus Dorsi. I Science and Nordic Skiing. Oxford : . S. 81--89.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Lund Ohlsson, M. (2009). New methods for movement technique development in cross-country skiing using mathematical models and simulation. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University licentiate thesis : 41)  

Rapporter

Lund Ohlsson, M. & Gulliksson, M. (2009). Least Squares Approach to Inverse Problems in Musculoskeletal Biomechanics. Sundsvall : (Rapportserie FSCN 2009:52). (FSCN-rapport R-09-80).