Mikael Lundholm

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • E-postadress: mikael.lundholm@miun.se
  • Rumsnummer: P3103
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Juridik, Rättsvetenskap

Bakgrund

Disputerad i Rättssociologi vid Lunds universitet

Forskningsområden

Rättssociologi

Forskning

Kronofogden
Tvångsförsäljningar
Skuldsanering

Undervisning

EU-rätt
Juridisk metod
Uppsatshandledning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lundholm, M. (2022). Can Closer Lender-Borrower Relations Save Homes during Foreclosure?. Housing, Theory and Society, vol. 39: 1, ss. 41-65.  

Lundholm, M. (2022). Credit expansion and socio-economic heterogeneity of debtors in foreclosure: the case of Sweden 2000–2014. Housing Studies, vol. 37: 1, ss. 1-25.  

Lundholm, M. (2021). Compensation and Socio-Economic Status of Borrowers in Foreclosure: Evidence from Swedish Micro-data. Journal of Consumer Policy, vol. 44: 1, ss. 95-116.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lundholm, M. (2021). The social contingency of law : Studies of social control during foreclosure in Sweden. Diss. (Sammanläggning) Lund : Media tryck, Lund university, 2021 (Lund Studies in Sociology of Law : 52)  

Sidan uppdaterades 2022-01-27