Mikael Lundholm

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Jur kand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428691
  • E-postadress: mikael.lundholm@miun.se
  • Rumsnummer: A215
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Anställd vid ämnet: Juridik, Rättsvetenskap

Ämnet juridik söker lektor!

https://www.miun.se/jobba-hos-oss/ledigajobb/jobb/ledigajobb/universitetslektor-i-juridik/

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2023.

Bakgrund

Disputerad i Rättssociologi vid Lunds universitet
Tidigare kronofogde vid Kronofogden

Forskningsområden

Rättssociologi

Forskning

Kronofogden
Tvångsförsäljningar
Skuldsanering

Undervisning

Juridisk översiktskurs
EU-rätt
Juridisk metod
Förvaltningsrätt
Förvaltningsprocessrätt
Uppsatshandledning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lundholm, M. (2022). Can Closer Lender-Borrower Relations Save Homes during Foreclosure?. Housing, Theory and Society, vol. 39: 1, ss. 41-65.    

Lundholm, M. (2022). Credit expansion and socio-economic heterogeneity of debtors in foreclosure : the case of Sweden 2000–2014. Housing Studies, vol. 37: 1, ss. 1-25.  

Lundholm, M. (2021). Compensation and Socio-Economic Status of Borrowers in Foreclosure : Evidence from Swedish Micro-data. Journal of Consumer Policy, vol. 44: 1, ss. 95-116.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lundholm, M. (2021). The social contingency of law : Studies of social control during foreclosure in Sweden. Diss. (Sammanläggning) Lund : Media tryck, Lund university, 2021 (Lund Studies in Sociology of Law : 52)  

Konferensbidrag

Dahlstrand, K. , Bergwall, P. & Lundholm, M. (2023). Less repressive and fairer foreclosure. Evidence from a randomized experiment at Kronofogden regarding the possibilities to break economic exclusion. Paper presented at the Law, Society and Digital Pasts, Presents and Futures Annual meeting Research committee on sociology of law, Lund, August 30 - September 1, 2023

Sidan uppdaterades 2023-05-25