Louisa Nilsson

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Jag har en civilingenjörsexamen inom användarcentrerad design från Chalmers tekniska högskola. Efter avslutad utbildning arbetade jag med produktutveckling inom industrin ett par år innan jag bestämde mig för att studera vidare. Våren 2021 började jag som forskarstuderande vid Sports Tech Research Centre och Mittuniversitet - äntligen fick jag kombinera mina intressen för sport- och friluftsliv och hållbarhet med min yrkesroll som ingenjör!

Forskning

Jag är forskarstuderande inom Mistra Sports & Outdoor, ett forsknings- och samverkansprogram som syftar till att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Min forskning kretsar kring livslängd och funktionalitet över tid för sport- och friluftsprodukter med fokus på textila produkter. Mycket av min forskning äger rum i materialprovningslabbet vid Sports Tech Research Centre.

Undervisning

Introduktion till ingenjörsmetodik och produktutveckling 15 hp
Grundläggande materiallära, 7,5 hp
Examensarbete 15hp

Forskningsprojekt

Avslutade

Augmented Sports

Mistra Sport & Outdoors

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

André, H. & Nilsson, L. (2024). Are second-hand shell jackets better than users think? A comparison of perceived, assessed and measured functionality throughout lifespans. Resources, Conservation and Recycling, vol. 204    

Nilsson, L. , Björklund, A. , Waller, J. H. & Bäckström, M. (2024). Is It Worth Buying a Second-Hand Shell Jacket? An Evaluation of Shell Jackets’ Functionality and Price over Time. Sustainability, vol. 16: 8    

Konferensbidrag

André, H. & Swenne, L. (2023). Secondhand shell jackets are better than users think : A comparison of perceived, assessed and measured functionality throughout lifespans. I Product lifetimes and the environment (PLATE) : Proceedings. Espoo, Finland : (Aalto University publication series). S. 53--59.  

Sidan uppdaterades 2024-04-11