Robert Pettersson

  • Akademisk titel: Docent
  • Annan titel: Centrumledare ETOUR
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-142 82 15
  • E-postadress: robert.pettersson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K317 ETOUR
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Ämnen: Geografi, Kulturgeografi, Turismvetenskap

Docent i turismvetenskap

Bakgrund

Född och uppvuxen i Skellefteå. Student och doktorand vid Umeå universitet. Började på Miun och Turismforskningsinstitutet Etour 1999. Disputerade 2004, lektor 2006 och docent 2012.

Avdelningschef vid avdelningen för turism 2006-2012.

Samverkanschef 2012-2018.

Centrumledare för turismforskningsinstitutet ETOUR 2019-

Engagerad i ett flertal externa sammanhang genom styrelser och andra uppdrag.

Forskningsområden

Evenemangsturism, destinationsutveckling, lokal- och regional utveckling, trender inom turism, kulturturism och visitor tracking.

Pågående forskning

Just nu verksam inom de två forskningsprojekten Event Compass (om att mäta och utveckla evenemang, samt ExTrack (om att mäta besökares rörelsemönster och upplevelser).
Handleder doktorander.

Undervisning

Har i grunden en lärarexamen och deltar kontiuerligt i undervisning och föreläsningar. Erhöll 2007 Mittuniversitetets studentkårs pedagogiska pris.

Övrigt

Ofta anlitad föreläsare och moderator.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wallstam, M. , Ioannides, D. & Pettersson, R. (2018). Evaluating the social impacts of events : in search of unified indicators for effective policymaking. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events,  

Brown, S. , Getz, D. , Pettersson, R. & Wallstam, M. (2015). Event evaluation : Definitions, concepts and a state of the art review. International Journal of Event and Festival Management, vol. 6: 2, ss. 135-157.  

Nordvall, A. , Pettersson, R. , Svensson, B. & Brown, S. (2014). Designing events for social interaction. Event Management, vol. 18: 2, ss. 127-140.    

Getz, D. , Svensson, B. , Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2012). Hallmark events : Definition, goals and planning process. International Journal of Event Management Research, vol. 7: 1/2, ss. 47-67.  

Pettersson, R. & Zillinger, M. (2011). Time and space in event behaviour : Tracking visitors by GPS. Tourism Geographies, vol. 13: 1, ss. 1-20.  

Svensson, B. , Pettersson, R. & Zakrisson, I. (2011). Tracking tourists : Mobility, experiences and the supply-demand gap in a Swedish mountain resort. Journal of Tourism Consumption and Practice, vol. 3: 2, ss. 1-19.  

Pettersson, R. & Getz, D. (2009). Event experiences in time and space : a study of the visitors to the 2007 world alpine ski championships in Åre, Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 9: 2-3, ss. 308-326.  

Pettersson, R. & Müller, D. (2006). Sami heritage at the winter festival in Jokkmokk, Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 6: 1, ss. 54-69.

Pettersson, R. & Wall-Reinius, S. (2005). Turisme i Sápmi og Laponia. GO : geografisk orientering, vol. 2, ss. 70-75.

Pettersson, R. (2003). Indigenous cultural events : The development of a Sami winter festival in northern Sweden. Tourism, vol. 51: 3, ss. 319-332.

Pettersson, R. (2002). Sami tourism in northern Sweden : Measuring tourists' opinions using stated preference methodology. Tourism and Hospitality Research, vol. 3: 4, ss. 357-370.

Pettersson, R. & Müller, D. (2001). Access to Sami tourism in northern Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 1: 1, ss. 5-18.

Böcker

Pettersson, R. (2009). Developing indigenous tourism : Visiting the Sami people of Northern Sweden. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG

Pettersson, R. (1999). Foreign Second Home Purchases : the case of Northern Sweden, 1990-96. Umeå : CERUM, Umeå University (CERUM working paper 14).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pettersson, R. (2004). Sami Tourism in Northern Sweden : Supply, Demand and Interaction. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Kulturgeografiska institutionen, 2004 (Vetenskapliga bokserien / European Tourism Research Institute : 2004:14) (GERUM. Kulturgeografi : 1)

Kapitel i böcker, del av antologier

Pettersson, R. (2009). The Sami winter festival in Jokkmokk, Sweden. I Nordic Tourism : Issues and cases. Bristol : Channel View Publications (Aspects of Tourism). S. 216-219.

Pettersson, R. & Viken, A. (2007). Sami Perspectives on Indigenous Tourism in Northern Europe:; I R. Butler & T. Hinch (red.) Tourism and Indigenous Peoples. Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford, 176-187. : Commerce or Cultural Development?. I Tourism and Indigenous Peoples issues and implications. Oxford : Butterworth-Heinemann. S. 380-.  

Pettersson, R. (2006). Ecotourism and Indigenous Tourism : Positive and Negative Impacts of Sami Tourism. I Ecotourism in Scandinavia : lessons in theory and practice. Wallingford : CABI Publishing (Ecotourism series). S. 166-177.

Jämting, H. , Nilsson, M. , Pettersson, R. & Wall Reinius, S. (2005). Biosfärområden i Sverige : Torneträsk biosfärområde och Kristianstads Vattenrike. I Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute). S. 57-61.

Pettersson, R. (2005). Tourism Experiences of Sami Culture. I Articles on Experiences. 2 : Digital media & games. Rovaniemi : University of Lapland Press. S. 151-.

Pettersson, R. & Vuorio, T. (2005). Tourists, nature and indigenous peoples : conservation and management in the Swedish mountain. I Mountains of Northern Europe : conservation, management, people and nature. Edinburgh : Stationary Office (The natural heritage of Scotland). S. 396-.

Pettersson, R. & Müller, D. (2005). What and where is the indigenous at an indigenous festival? : observations from the winter festival in Jokkmokk, Sweden.. I Indigenous tourism : the commodification and management of culture. Amsterdam ; Oxford : Elsevier (Advances in tourism research). S. 319-.

Pettersson, R. (2003). Landskapet som turismarena : två exempel från Höga Kusten. I Värdefulla landskap. Umeå : Landskapet som arena (Arbetsrapporter från forskningsprogrammet Landskapet som arena). S. 140-.

Pettersson, R. (2003). Turism i Sameland. I Resenär - inte turist! : om ungdomar, resor och drömmar. Stockholm : Svenska turistfören. (STF) (Svenska turistföreningens årsbok). S. 207-.

Pettersson, R. & Müller, D. K. (2001). Sami tourism resources in northern Sweden : an overview with Canadian comparisons. I Going north : Peripheral Tourism in Canada and Sweden. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute). S. 147-161.

Pettersson, R. (2001). Tyskägda stugor i Norrland. I Tyska turister i Sverige : forskning och studier som ger ökad kunskap om tyska turister och som kan bidra till att svenska turistföretag blir framgångsrika på den tyska resemarknaden. Östersund : ETOUR (Populärvetenskaplig serien).

Konferensbidrag

Laven, D. , Saltzman, K. , Wetterberg, O. , Fredman, P. , Lagerqvist, B. , Pettersson, R. & Svensson, B. (2011). Exploring the Landscape Tourism : Nexus in Protected Areas in Sweden. Paper presented at the ATLAS annual conference 2011. Landscape and tourism: The dualistic relationship. Valmiera, Latvia September 21-23, 2011

Licentiatavhandlingar

Pettersson, R. (2001). Sami tourism - supply and demand : two essays on indigenous peoples and tourism in Sweden. Lic.-avh. Östersund : ETOUR, 2001 (Vetenskapliga bokserien : V 2001:8)

Rapporter

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2020). Besöksnäringens roll för regional utveckling : Ett nedslag i Jämtland Härjedalen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2020:1).  

Wallstam, M. , Kronenberg, K. & Pettersson, R. (2019). Socio-Economic Impacts of Major Sports Events : An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon WorldChampionships in Sweden. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:3).  

Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2008). Skidskytte-VM 2008 : Effekter av Vinterfestivalen och Biathlon 2008. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2008:19).  

Pettersson, R. (2007). Evenemangseffekter - med fallstudie av Alpina VM i Åre 2007. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2007:18).  

Svensson, B. , Grängsjö, P. , Pettersson, R. & Häreblad, L. (2006). Analys av förutsättningarna för samarbete Sundsvall - Östersund - Trondheim kring upplevelsenäringarna. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:31).  

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2006). Effekter av en regional filmproduktion : Med utgångspunkt från en Jämt-Tröndersk filmkommission. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 30).

Pettersson, R. & Jonsson, A. (2006). Effekter av en regional filmproduktion : Slutrapport. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:30).  

Bodén, B. , Grängsjö, P. , Pettersson, R. & Svensson, B. (2006). Kunskapsdriven turismutveckling i Västernorrland : Rapport från en förstudie. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:32).  

Pettersson, R. & Lindahl, P. (2005). Intressanta mötesplatser mellan samer och allmänhet : Slutrapport från projektet Ökad kunskap genom turism II. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2005:26).  

Pettersson, R. , Svensson, B. , Grundberg, J. , Nordin, S. & Grängsjö, P. (2005). Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2005:29).  

Pettersson, R. (2004). Turismutbildningar i Europa : några europeiska jämförelser inför en utbildningskonferens. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:24).  

Pettersson, R. (2003). The winter festival in Jokkmokk : a development from trading place to Sami tourism event. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:5).  

Pettersson, R. & Lindahl, P. (2002). Turism - hot eller möjlighet för den samiska kulturen? : slutrapport för projektet "ökad kunskap genom turism". Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2002:9).  

Pettersson, R. (1999). Turism i sameland : Dagens och morgondagens turism kopplad till samer i svenska Lappland. östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:24).