David Samuelsson

Forskningsingenjör|Research Engineer

Bakgrund

Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola och arbetslivserfarenhet från att jobba med simulering och produktutveckling inom krocksäkerhet vid Autoliv.

Undervisning

Kurser inom projektledning och mätteknik.

Forskningsprojekt

Pågående

Augmented Sports

Publikationer

Konferensbidrag

Ainegren, M. , Michel, F. , Klauer, R. , Kopyug, A. , Bäckström, M. , Samuelsson, D. , Ahnesjö, M. & Litzenberger, S. (2020). A Study of Skin-Close Heat and Moisture with Different Types of Backpacks in Cycling. I The 13th Conference of the International Sports Engineering Association. (MDPI Proceedings)  

Sidan uppdaterades 2023-09-21