Jack Shepherd

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Jag kommer från Storbritannien och har en kandidatexamen i historia och franska från King's College London med ett års studier i statsvetenskap vid Sciences Po Paris. Jag flyttade till Sverige 2015 och vid Mittuniversitetet avslutade jag både en master- och en doktorsexamen inom turismvetenskap, den senare mottog jag sent 2022.

Forskning

Huvudinriktningen för mitt arbete ligger vid snittet mellan turism och fredsstudier. Min forskning undersöker turismens till synes unika förmåga att vara både "fredsindustri", som bidrar till fredsbyggande ansträngningar både under och efter konflikter, och en industri som upprätthåller diktaturer och förtryckarsystem runt om i världen.

Min doktorsavhandling och mycket av min forskningsenergi har ägnats åt att förstå turismens roll i sammanhang med svårlösta konflikter, särskilt i det israelisk-palestinska sammanhanget. På senare tid, inspirerad av idén om fred som en pågående vardaglig process, har jag tittat på hur turism kan hjälpa vanliga människor att bygga fred och bearbeta svårigheter i det förflutna i sammanhang som anses vara fredliga idag, såsom till exempel Frankrike och USA.

Utöver detta har jag publicerat om gränsöverskridande samarbete inom turism och behovet av kreativ och känslosam kvalitativ forskning. För närvarande leder jag också ett bokprojekt som undersöker förhållandet mellan Eurovision Song Contest och turism.

Undervisning

Jag är involverad i undervisning av flera kurser inom både turismstudier och kulturgeografi vid Mittuniversitetet, som täcker ämnen som hållbar turism, turismens påverkan, kulturturism, evenemangsturism och kvalitativa metoder. Jag har handlett studenter både på kandidat- och masternivå.

Övrigt

Jag är medgrundare till projeketet Pilgrim for Peace.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Shepherd, J. (2022). Exploring a unifying approach to peacebuilding through tourism : Abraham and Israel/Palestine. Journal of Sustainable Tourism, vol. 30: 2-3, ss. 482-499.    

Shepherd, J. (2021). ‘I’m not your toy’ : rejecting a tourism boycott. Tourism Recreation Resarch,  

Shepherd, J. , Laven, D. & Shamma, L. (2020). Autoethnographic journeys through contested spaces. Annals of Tourism Research, vol. 84  

Shepherd, J. & Laven, D. (2020). Providing counter-narratives : the positive role of hostels in the Israeli-Palestinian context. Tourism Geographies, vol. 22: 4-5, ss. 848-871.    

Shepherd, J. & Ioannides, D. (2020). Useful funds, disappointing framework : tourism stakeholder experiences of INTERREG. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 20: 5, ss. 485-502.    

Artiklar, recensioner

Shepherd, J. (2019). A Review of “The rise of thana-capitalism and tourism” by Maximiliano E. Korstanje. Tourism Geographies, vol. 21: 4, ss. 731-733.    

Shepherd, J. (2018). Chosen legacies : heritage in regional identity. Tourism Geographies, vol. 20: 4, ss. 759-761.  

Doktorsavhandlingar

Shepherd, J. (2022). Making Room for Peace : Challenging Intractable Conflict Through Tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 381)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Shepherd, J. & Laven, D. (2022). Military Occupations and Tourism. I Routledge Handbook of Borders and Tourism. London : Routledge. S. 145-160.  

Shepherd, J. & Laven, D. (2022). The impact of tourism on peace. I Handbook of Tourism Impacts : Social and Environmental Perspectives. Edward Elgar Publishing (Research Handbooks on Impact Assessment series). S. 166-182.  

Shepherd, J. (2021). It’s Okay to Cry : Encouraging Emotional Writing Among Male Tourism Scholars. I Masculinities in the Field : tourism and transdisciplinary research. Channel View Publications. S. 13-30.  

Shepherd, J. & Laven, D. (2020). Hostels in Hostile Territory : Tourist Spaces of Transformative Dialogue in the Israeli-Palestinian Context. I Role and Impact of Tourism in Peacebuilding and Conflict Transformation. Hershey : IGI Global. S. 195-217.  

Sidan uppdaterades 2024-02-23