Solange Hamrin

Spara favorit

Forskningsområden

Jag forskar inom medie- och kommunikationsvetenskap. Min forskning fokuserar på kommunikation och ledarskap inom organisatoriska kontexter i Sverige och andra länder. Inom ramen för projektet "Kommunikativt Ledarskap" har projektgruppen samlat data från fem svenska industriföretag. Materialet, intervjuer med ledarna och medarbetarna, är grunden till rapporter och artiklar om "kommunikativt ledarskap" som är huvudtema till min avhandling.

Undervisning

Jag undervisar i kursen kommunikation och ledarskap och handleder C-uppsatser studenter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Ortiz, J. , Hamrin, S. , Aggio, C. & Dalmonte, E. (2017). Television experience and political discussion on Twitter : exploring online conversations during the 2014 Brazilian presidential elections. Galáxia, vol. 1: 36, ss. 45-58.    

Hamrin, S. (2016). Communicative leadership and context : Exploring constructions of the context in discourses of leadership practices. Corporate Communications. An International Journal, vol. 21: 3, ss. 371-387.  

Hamrin, S. (2016). Communicative leadership : Exploring leaders' discourse on participation and engagement. Comunicação & Sociedade, vol. 38: 2, ss. 7-42.    

Hamrin, S. , Johansson, C. & Jahn, J. L. (2016). Communicative Leadership : Fostering co-worker agency in two Swedish business organizations. Corporate Communications. An International Journal, vol. 21: 2, ss. 213-229.  

Hamrin, S. (2016). Recontextualizing communicative leadership : The interplay of discourses in a Swedish multinational organization. International Journal of Strategic Communication, vol. 10: 1, ss. 18-35.  

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2014). Conceptualizing communicative leadership : A framework for analysing and developing leaders’ communication competence. Corporate Communications. An International Journal, vol. 19: 2, ss. 147-165.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hamrin, S. (2016). Communicative leadership : (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings. Diss. (Sammanläggning) Mittuniversitet Sundsvall, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 235)  

Konferensbidrag

Barros de Alcantara Hamrin, S. (2017). Leadership and integration of immigrant workers in elderly in Sweden : Initiating a discussion from a communication perspective. Paper presented at the 24th Nordic Intercultural Communication conference, 23-25 November, 2017, Jyväskylä, Finland

Barros de Alcantara Hamrin, S. & Lundgren, L. (2017). Strategic Communication : A Concept as an Instrument of Change. Paper presented at the EUPRERA 2017, CONGRESS LONDON, 12-14 October, 2017

Hamrin, S. (2016). Leadership constructions on Swedish workplaces with cultural diversity : Rethinking leadership considering the resilience of cultural identities. I International Studying Leadership Conference, University of Edinburgh, 11-13 December 2016.

Hamrin, S. (2016). Leading Cultural Diversity in the Elderly Care in Sundsvall. Paper presented at the Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development Conference(VEC), Mid Sweden University, Östersund, 11-14 September, 2016

Ortiz, J. , Hamrin, S. , Aggio, C. & Dalmonte, E. (2015). Television experience and political discussion on Twitter : Exploring online conversations during the 2014 Brazilian presidential elections. I Users Across Media - Conference Proceedings .  

Hamrin, S. (2014). Exploring Contexts in Organizational Members' Discourse of Communicative Leadership. I Exploring Contexts in Organizational Members' Discourse of Communicative Leadership.

Hamrin, S. & Johansson, C. (2013). Communicative Leadership : A Co-constructed Concept in Two Swedish Business Organizations. Paper presented at the International Communication Association Conference

Hamrin, S. (2013). Communicative Leadership in Cultural Contexts : Leaders and Co-workers’ Discursive Constructions in a Swedish Multinational Organization. Paper presented at the National Communication Association Conference

Johansson, C. , Hamrin, S. & Jahn, J. L. (2013). Communicative leadership : Leaders and members reflecting on leadership and communication. Paper presented at the International Communication Association's 63rd Annual Conference, June 17-21, 2013, London, Great Britain.

Johansson, C. , Miller, V. & Hamrin, S. (2012). Conceptualizing communicative leadership : A tentative theoretical framework. Paper presented at the National Communication Association 98th Annual Convention, 15-18 November 2012, Orlando, FL, USA

Miller, V. D. , Johansson, C. & Hamrin, S. (2012). Investigating Kommunikativt ledarskap : A preliminary theoretical and empirical construct explication. Paper presented at the National Communication Association 98th Annual Convention, 15-18 November 2012, Orlando, FL, USA

Johansson, C. & Hamrin, S. (2012). What is a "communicative" leader? : Leaders and their employees making sense of leadership and communication. Paper presented at the ECREA 2012, the 4th European Communication Conference, 24-27 October, 2012, Istanbul, Turkey.

Rapporter

Hamrin, S. (2017). Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall : Ledarskap och integration från ett kommunikativt perspektiv. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 34).  

Johansson, C. & Hamrin, S. (2013). Kommunikativt ledarskap. : En analys av intervjuer med chefer och medarbetare i fem företag. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2011). Communicative leadership : theories, concepts, and central communication behaviors. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 4).  

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2011). Kommunikativt ledarskap : definition, teori och centrala beteenden. Sundsvall : Mittuniversitetet