Daniel Wolf-Watz

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hedenborg, S. , Fredman, P. , Hansen, A. S. & Wolf-Watz, D. (2024). Outdoorification of sports and recreation : a leisure transformation under the COVID-19 pandemic in Sweden. Annals of Leisure Research, vol. 27: 1, ss. 36-54.  

Skriver Hansen, A. , Beery, T. , Fredman, P. & Wolf-Watz, D. (2023). Outdoor recreation in Sweden during and after the Covid-19 pandemic–management and policy implications. Journal of Environmental Planning and Management, vol. 66: 7, ss. 1472-1493.  

Beery, T. H. & Wolf-Watz, D. (2014). Nature to place : Rethinking the environmental connectedness perspective. Journal of Environmental Psychology, vol. 40, ss. 198-205.  

Wolf-Watz, D. (2014). Travelling for nature? : On the paradox of environmental awareness and travel for nature experiences. Tourism, vol. 62: 1, ss. 5-18.

Fredman, P. , Romild, U. , Yuan, M. & Wolf-Watz, D. (2012). Latent Demand and Time Contextual Constraints to Outdoor Recreation in Sweden. Forests, vol. 3: 1, ss. 1-21.    

Wolf-Watz, D. , Sandell, K. & Fredman, P. (2011). Environmentalism and Tourism Preferences. A Study of Outdoor Recreationalists in Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 11: 2, ss. 190-204.  

Doktorsavhandlingar

Wolf-Watz, D. (2015). On Environmental Grounds : Outdoor Recreation, Place Relations and Environmental Sustainability. Diss. (Sammanläggning) Karlstad : Karlstads universitet, 2015 (Karlstad University Studies : 2015:27)

Kapitel i böcker, del av antologier

Fredman, P. , Sievänen, T. , Jensen, F. , Gundersen, V. , Wall-Reinius, S. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & et al. (2023). Approaches to foresight recreation and tourism in nature : experiences from the Nordic region. I The Routledge Handbook of Nature Based Tourism Development. Routledge. S. 131-148.  

Wolf-Watz, D. , Beery, T. , Sandell, K. & Öhman, J. (2014). Miljöengagemang och friluftsliv. I Friluftsliv i förändring : studier från svenska upplevelselandskap. Carlsson Bokförlag.

Konferensbidrag

Sievänen, T. , Fredman, P. , Søndergaard Jensen, F. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. , Wall Reinius, S. & Wolf-Watz, D. (2016). Foresight Outdoor Recreation : A discussion based on monitoring experiences in the Nordic context. I Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Abstract Book.. S. 173--175.  

Wolf-Watz, D. (2014). Miljöengagemang och friluftsliv : dags för omtag!. I Friluftsforskning 2014 : Program, presentationer, deltagare.  

Wolf-Watz, D. (2012). The outdoor recreation – environmentalism relationship. I Outdoor Recreation in Change : Current Knowledge and Future Challenges Stockholm, Sweden, August 21–24, 2012.  

Wolf-Watz, D. (2009). Miljöengagemang och friluftsliv. I Friluftsliv i förändring : Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2009 den 18-19:e november vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Östersund : (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring). S. 36--36.

Rapporter

Wolf-Watz, D. (2019). Vålådalen-Sylarna-Helags : En analys av situationen i det tänkta nationalparksområdet.. Östersund : Länsstyrelsem (Rapport Länsstyrelsen Jämtlands län 2019:31).

Wolf-Watz, D. & Beery, T. (2018). Upplevelser och effekter av fjällbaserade evenemang : En studie av Fjällräven Classic Sweden och dess deltagare. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2018:2).  

Fredman, P. , Wolf-Watz, D. , Sandell, K. , Wall-Reinius, S. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. & Ankre, R. (2016). Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser: Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:3).    

Wall Reinius, S. , Fredman, P. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Sandell, K. & Wolf-Watz, D. (2015). Fjällens nyheter. Östersund :  

Övrigt

Wolf-Watz, D. (2016). Friluftslivets gröna paradox. I: Magasin Friluftsliv (Friluftsfrämjandets medlemstidning) 2016 nr 1.

Sidan uppdaterades 2023-10-22