Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser

Framtidens flygplats kommer i stor utsträckning vara autonom och ha en hög grad av fjärrstyrning. Det ställer höga krav på driftsäker teknik och övervakning, tekniker som utvecklas i nära samarbete med näringslivet.

Flygplan på väg att lyfta från en vintrig flygplats.
Bil som kör på en landningsbana på Örnsköldsviks flygplats.
I ett samarbete med företaget Klimator har ny teknik för att kartlägga landningsbanan utvecklats. Se hur tekniken testas idag och hur den kan användas i framtiden.

Finansiärer

Logo Örnsköldsviks kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2022-11-21