Forskargruppen CORE

Spara favorit 20 nov november 2015

CORE står för Communication, Organization, Research, Education. Vi är en grupp forskare som specialiserat oss på organisationers kommunikation.

Vi är experter på strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap, organisationsförändring, sociala medier, mätning & utvärdering och kriskommunikation. Vår verksamhet rymmer även uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Vi hör till forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap har resulterat i sex olika rapporter – läs dem här.

Övriga publikationer