Forskarutbildning i turism

Spara favorit 14 feb februari 2019

Sedan 2010 erbjuder Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) på Mittuniversitetet en forskarutbildning i turism.

Programmet erbjuds inom samhällsvetenskap och fokuserar på tre teman; (i) turismrelaterade resurser (miljö-, kulturella och socio-tekniska resurser inom ramen för turism), (ii) konsumentbeteende (aspekter av turisters beteende och attityder i fråga om förbrukningen eller upplevelsen av produkter, tjänster, bilder och känslor inom turism), och (iii) management inom turism (samspelet mellan olika aktiviteter och processer inom och mellan turismorganisationerna).

En forskarutbildning innebär fyra års heltidsstudier och inkluderar både kurser och författandet av en avhandling (monografi eller sammanläggningsavhandling). Tema beslutas i dialog mellan forskarstuderande och handledare om det inte redan är fastlagt i förväg. Forskarstuderanden tilldelas en huvudhandledare och en eller två bihandledare.

För att antas som forskarstuderande på Mittuniversitetet måste du kunna uppvisa finansiering för fyra års heltidsstudier. Tjänster som utlyses av Mittuniversitetet publiceras alltid på universitetets webbplats tillsammans med instruktioner för att ansöka om tjänsten.

För mer information om forskarutbildningen, kontakta Maria Lexhagen.