Ansökan om examensbevis

Spara favorit 22 jan januari 2018

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala bestämmelser. Om ansökan godkänns utfärdas examen och beviset skickas till dig.

Var och när görs examensansökan?

Examensbeviset utfärdas vid det lärosäte där du har din sist avklarade kurs. Mittuniversitetets examenshandläggare kan dock tillåta, om du så önskar, att examensbeviset utfärdas av annan högskola/universitet. Underförstått att den andra högskolan/universitetet godkänner detta förfarande.

Examensansökan görs när du erhållit slutbetyg på de kurser som ska ingå i examensbeviset.

Hur görs examensansökan?

Ansökan görs on-line i Studentportalen eller på pappersansökan -  båda alternativen finns under rubriken Ansökningsformulär på denna webbsida. Om du inte kan logga in i Studentportalen kan du få hjälp med detta av vår IT-Helpdesk, som nås via telefon 010-142 80 00.

Vilken examen?

Examensfordringarna anges i våra examensbeskrivningar som du finner under Examensregler och examensbeskrivningar. Du måste ha minst en kurs avslutad efter 1 juli 2007 för att kunna komma ifråga för dessa regler - undantag gäller examina inom lärarutbildningar.

Tillhör du dem som avslutade dina studier före 1 juli 2007 och inte hann ansöka om examensbevis före 1 juli 2015? Kontakta Examensenheten för att diskutera dina möjligheter att komplettera studierna för att avlägga examen enligt nuvarande regelverk.

Borttappat examensbevis

Om du tappat bort ditt examensbevis kan vi hjälpa dig med en vidimerad kopia av ditt examensbevis. Ring eller skicka e-post till Examensenheten för beställning. Om antalet sidor i kopian överstiger 9 sidor tas en avgift ut i enlighet med avgiftsförordningen.

Engelsk översättning av examensbeviset

Mittuniversitetets examensbevis är tvåspråkiga (svenska/engelska) sedan 1 december 2000. Den som tidigare erhållit ett bevis på enbart svenska eller den som önskar ett bevis på enbart engelska eller annat språk hänvisas till auktoriserad översättare.