Vår ambition är att bidra till en bättre värld. Utifrån vår forskningsexpertis jobbar vi för en positiv samhällsutveckling, genom ett kritiskt förhållningssätt.

StartsidaBild_DigitaliseringsForskarna_superhjältar_FODI.jpg

Vi brinner för digitalisering, hållbarhet och samhällsförbättring

Vi fokuserar på forskningsfrågor såsom: 

  • Vad är digitalisering?
  • Hur kan vi förstå digitalisering?
  • Bra digitalisering och farlig digitalisering
  • Vem har makt att bestämma?
  • Vilka utmaningar kommer som en effekt av digitalisering?

Några av de områden vi forskar inom: 

Spelbaserat och kollaborativt lärande, risk och krishantering, arkiv, välfärdsteknologi, it-infrastruktur, verksamhetsutveckling, digitaliseringsprocesser, normkritisk innovation, digitalisering som diskurs, kulturarv, hållbar informationsförvaltning, klimathotet, migration, folkhälsa, skola och kriser.

Vi är dedikerade att bidra till, belysa och förstå dessa områden i kombination med digitalisering.

Vi breddar synen på vad digitalisering är, och kan bli

Fler kompetenser medför att problem och lösningar kan belysas och förstås brett. En majoritet av oss har två unika kompetenser, vilket skapar bra förutsättningar för att kunna forska om och utveckla det som kan kallas ”nydigitalisering”. Våra medarbetare är allt från informatiker, statsvetare, sociologer, arkiv- och informationsvetare, logistiker, beslutsteoretiker etc. Och digitaliseringsexperter.

Vi är ett multivetenskapligt forum där ämnena informatik, arkiv- och informationsvetenskap och industriell ekonomi utgör vår grund. Samverkan sker brett med ämnen inom exempelvis humaniora, statsvetenskap, logistik, beslutsteori.

Forum för Digitalisering har medarbetare både i Östersund och Sundsvall.

Några av de vi samarbetat med:

Regionala och kommunala verksamheter, SKR, Kommunförbund och primärvård, Länsstyrelser och myndigheter såsom DIGG, Polismyndigheten, MSB, Riksarkivet, Energimyndigheten och Bolagsverket. Privata aktörer, såsom elbolag, it-konsulter, telekom-företag.

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss för samarbeten eller press är du välkommen att kontakta någon av våra forskningsledare:

Katarina Lindblad Gidlund 
Katarina.L.Gidlund@miun.se

Erik Borglund
Erik.Borglund@miun.se

Öberg Lena-Maria 
Lena-Maria.Oberg@miun.se