FORIC - Forest as a Resource Industrial Research College

Forskarskolan FORIC - Forest as a Resource Industrial Research College samlar industridoktorander inom området bioekonomi.

FORIC Hallsta
Forskare och handledare inom forskarskolan FORIC/FORIC+ 2022.
Böcker forskning

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2023-05-22