Hur viktig är naturen för unga canceröverlevares hälsa?

Ons 20 jan. 2021 11:04

En internationell forskargrupp under ledning av forskare vid Mittuniversitetet vill klargöra hur naturvistelser och återhämtning kan påverka hälsa och välmående hos unga canceröverlevare.

Vandring See You At The Summit
En åtta dagar lång vandring är en av aktiviteterna i pilotstudien. Foto från organisationen See You At The Summit som också deltar i projektet. Foto: Joshua Bright.

Forskargruppen startar därför en förstudie med målet att i nästa steg genomföra ett större forskningsprojekt.

Läs mer och anmäl dig till pilotstudien här

− Naturbaserade program ses som lovande vägar för att stötta hälsa och välmående i allmänhet. Det finns dock väldigt lite forskning kring hur det upplevs hos unga canceröverlevare. Med mer kunskap kring detta kan metoderna användas på bättre sätt, säger Mats Jong, docent vid Institutionen för Hälsovetenskap på Mittuniversitetet.


Mats Jong och Miek Jong

Den internationella forskargruppen, som leds av Mats Jong och Miek Jong, har de senaste två åren genomfört en omfattande systematisk litteraturstudie av den forskning som finns inom området. Resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE och har också lett fram till den förstudie som nu inleds. 

I de få studier som hittills genomförts med unga canceröverlevare ser man att de som får möjlighet att delta i naturbaserade program på kort sikt visar upp olika positiva effekter, bland annat en känsla av att vara mer socialt inkluderade, starkare självkänsla och högre fysisk aktivitetsnivå.

− Men, eftersom tidigare studier inte varit randomiserade och också saknat jämförelsegrupper kan man inte säkert säga om de effekter som ses beror på att deltagarna får en chans att komma bort från sin hemmiljö eller om det är just naturvistelsen som ger en känsla av välmående. Vi vill föra det här arbetet vidare och utreda det vidare, säger Mats Jong.

Forskargruppen ska därför genomföra en randomiserad, kontrollerad studie som utvecklats i samverkan med bland annat föreningen Ung Cancer och professionella yrkesgrupper. I pilotstudien jämförs hälsoeffekter för unga canceröverlevare som får delta i en åtta dagars vandring i Höga Kustenområdet med hälsoeffekter för en lika stor grupp som får tillbringa en semestervecka på hotell.

− Vi säkerställer att alla kan medverka utifrån sina egna förutsättningar, oavsett vilka besvär man kan ha kvar efter sin cancersjukdom. Någon kanske inte får bära tungt, någon annan kan ha svårt att röra sig i terräng, men då får de hjälp att bära och vi anpassar färdvägen, säger Mats Jong.

De som kan delta i studien är unga personer, 16-30 år gamla, som någon gång i livet har varit, eller är, drabbad av cancer. Totalt medverkar 40 personer och hälften lottas till vardera program.

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med deltagande forskare från Mittuniversitetet, universitetet i Tromsö och Sørlandets Sjukhus, Kristiansand i Norge, samt från University of California, San Francisco och organisationen See You At The Summit i USA.

Andra intressentgrupper med rådgivande funktioner i projektet är: Föreningen Ung Cancer, Maxa livet (Barncancerfonden), Svenska Överlevnadssällskapet, Länsstyrelsen Västernorrland samt Region Västernorrland.

Genomförandet av studien är möjligt med hjälp av stöd från Ekhagastiftelsen och Sjöbergstiftelsen.

Personer som är intresserade av att delta i projektet finner mer detaljerad information om deltagande här: https://www.miun.se/waya-anmalan

Här kan du ta del av forskarnas litteraturstudie. 

Kontaktperson:
Mats Jong, universitetslektor i Folkhälsovetenskap, docent Omvårdnad, Institutionen för Hälsovetenskap, 010-142 89 66, 072-581 89 66, mats.jong@miun.se

Kontakt

Mats Jong

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428966


Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-06-19