Hållbara städer – ett av tio teman när 450 forskare tar sig an världens utmaningar

Mån 12 jul 2021 08:00

Den internationella forskningskonferensen ISDRS genomförs 13–15 juli med de globala hållbarhetsmålen i fokus. Mittuniversitetet står som arrangör när 450 forskare från 47 länder samlas online kring akuta globala utmaningar.

Campus Östersund fasad hus
Delar av konferensen sänds från en studio på campus Östersund. Foto: Sandra Lee Pettersson.

− Vi täcker in tio olika temaområden med 32 olika spår och under de här tre dagarna ska 400 forskningsartiklar diskuteras och presenteras. Totalt blir det drygt 100 sessioner som arrangeras i det digitala verktyget Zoom. Överlag har konferensen rekordsiffror vad gäller intresset, vilket vi är väldigt glada för, säger Volker Mauerhofer, professor vid Mittuniversitetet och vetenskaplig projektledare för konferensen.

ISDRS (International Sustainable Development Research Society) pågår i tre dagar, 13–15 juli, och sänds från en studio på Mittuniversitetets campus i Östersund. Konferensen arrangeras för 27:e gången och samlar forskare inom området hållbar utveckling från hela världen. Mittuniversitetet fick ta över värdskapet när den tilltänkta arrangören i Los Angeles tackade nej på grund av utmaningen med att arrangera ett digitalt evenemang under pandemin.

Bred internationell representation

Temat för årets konferens är: Hur kan vi påskynda arbetet mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i kristider? Under ISDRS-konferenserna lyfts många olika perspektiv på hållbar utveckling, såväl ekonomisk och social som miljömässig. Bland de olika temaområdena märks klimatförändringen och energi, biologisk mångfald, utbildning för hållbarhet, men också forskning kring hållbara städer och samhällen.

− De flesta temaområdena har en mycket bred internationell representation. När det gäller till exempel temat hållbara städer och samhällen leds de olika seminarierna av forskare från Tyskland, Taiwan, USA, Hong Kong, Brasilien, Ungern, Spanien, Storbritannien och Sverige, säger Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetet och medlem i organisationskommittén.

Forskarna deltar via dator och håller sina föredrag på distans. Under programmets gemensamma sessioner framträder tolv inbjudna gäster som huvudtalare från Asien, Europa, Nord- och Sydamerika samt Afrika. Bland namnen finns:

·       Hans Brunynckx, direktör för den Europeiska Miljömyndigheten, EEA.

·       Åsa Persson, forskningsdirektör och biträdande direktör vid Stockholms miljöinstitut.

·       Jeffrey D. Sachs, chef för Center for Sustainable Development vid Columbia University, USA.

·       Elizabeth M. Mrema, som leder arbetet kring FNs konventionen om biologisk mångfald.

·       Jane Kabubo-Mariara, direktör för Partnership for Economic Policy och professor vid universitetet i Nairobi.

·       Mark Elder, chef för forskning och publikationer vid IGES, Institutet för globala miljöstrategier i Japan.

Det finns fortfarande möjlighet att köpa biljetter och ta del av programpunkterna. Läs mer om konferensen: https://2021.isdrsconferences.org/

Dagen innan den stora huvudkonferensen arrangeras också workshops för doktorander som då får handledning av professorer och seniora forskare.

Projektledarna finns tillgängliga för intervjuer vid sändningsstudion onsdag 14 juli 09.00-09.45, i hus G, campus Östersund. Lokalen heter G1353.

För mer information:
Volker Mauerhofer, professor Mittuniversitetet, telefon 072-581 61 87, e-post volker.mauerhofer@miun.se (English)
Catrin Johansson, professor Mittuniversitetet, telefon 076-527 91 54, e-post catrin.johansson@miun.se
Inger Axbrink, projektledare Mittuniversitetet, telefon 070-393 16 43, e-post inger.axbrink@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19