Det finns många experter inom en rad olika områden vid Mittuniversitetet.

Områden

Biologi

Biologi, djur och natur skogsbruk, och naturresurser

Corona/COVID-19

Forskare på Mittuniversitetet som är verksamma inom områden som rör frågor kring Corona/COVID-19 och dess effekter.

Ekonomi

Våra företags och nationalekonomer.

Genus

Forskning om jämställdhet och genusfrågor.

Humaniora

Forskning om historia och religionshistoria.

Risk och kris

Risk, kris, olyckor, krisövningar, säkerhet, organisationers krishantering,

Turism

Experter inom turism, evenemang och resande.