Det finns många experter inom en rad olika områden vid Mittuniversitetet.

Områden

Biologi

Biologi, djur och natur skogsbruk, och naturresurser

Corona/COVID-19

Forskare på Mittuniversitetet som är verksamma inom områden som rör frågor kring Corona/COVID-19 och dess effekter.

Ekonomi

Våra företags och nationalekonomer.

Genus

Forskning om jämställdhet och genusfrågor.

Humaniora

Forskning om historia och religionshistoria.

Kriget i Ukraina

Vi har flera forskare som kan bidra med expertkunskap inom en rad områden som på olika sätt rör kriget i Ukraina.

Risk och kris

Risk, kris, olyckor, krisövningar, säkerhet, organisationers krishantering,

Turism

Experter inom turism, evenemang och resande.

Sidan uppdaterades 2022-05-23