Lärarutbildning vid Mittuniversitetet

Spara favorit 16 feb februari 2017

Allt börjar med en bra lärare! Kom till oss och bli en du också.

Vill du jobba med barn och ungdomar? Som lärare kommer du att vara en viktig förebild. En person som inspirerar, lär ut och är delaktig i barns och elevers utveckling. Det är ett brett yrke som ger möjlighet att jobba med de ämnen du själv är intresserad av. Och en ljus arbetsmarknad väntar dig när du är klar med utbildningen.

Ett par av lärarutbildningarna ger vi på campus, övriga ger vi på distans med samlingsveckor på campus Sundsvall. Tanken med distansutbildning är att ge fler möjlighet att studera utan att behöva flytta. Men samtliga lärarutbildningar läser du på heltid, så räkna med att lägga ned ungefär 40 timmar i veckan, även de veckor då du studerar på din hemort.

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på Skolverkets kampanjsajt För det vidare. Där hittar du mer information och filmer som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.