Primula är det system där din lön beräknas. I ett webbgränssnitt registrerar du olika händelser så som sjuk, semester och andra ledigheter men även tjänsteresor och utlägg. Du hittar Primula under Verktyg på medarbetarportalen.

På denna sida hittar du vägledning till hur du rapporterar olika händelser i Primula. 

Har du frågor gällande din lönespecifikation eller rapportering av ärende i Primula kontaktar du Statens servicecenter, antingen via ett ärende i Statens servicecenters portal, www.portalen.statenssc.se, eller deras telefonsupport, 0771-456 000.