Mittuniversitetet har kollektivavtal med två arbetstagarorganisationer.

13716615-business-team-with-smartphones-and-tablet.jpg

Saco verkar för att utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker.

ST verkar för att utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för alla anställda inom statlig verksamhet.

Facklig samverkan

Mittuniversitetet har tillsammans med ST och Saco slutit ett lokalt avtal för samverkan. Avtalet reglerar hur alla viktigare förändringar som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare s...

SACO

SACO-föreningen vid Mittuniversitetet jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete.

ST

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet och de enda som enbart organiserar statligt anställda.

Kontakta Saco

Gertrud Olauzon, ordförande

Börje Norlin 1:e vice ordförande
Jokka Flaming, 2:e vice ordförande, Huvudskyddsombud Östersund
Ummis Jonsson 
Ann Knutsson sekreterare
Marcus Sundgren
Magnus Carlsson
Lena Lundgren