Mittuniversitetet har kollektivavtal med två arbetstagarorganisationer.

Saco verkar för att utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker.

ST verkar för att utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för alla anställda inom statlig verksamhet.

SACO

SACO-föreningen vid Mittuniversitetet jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete.

ST

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet och de enda som enbart organiserar statligt anställda.

Kontakta ST

Per Bergman

Nätverkstekniker

010-1428371

Andreas Lind

Universitetslektor

010-1428421

Helen Holoch

Handläggare|Administrative Officer

010-1428773

Maria Fredlund

Internationell Handläggare|International Officer

010-1427928

Monica Ulin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1427917

Karina Göransson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428823

Roland Persson

Vaktmästare|Caretaker

010-1428342

Kontakta Saco

Börje Norlin

Universitetslektor

010-1428594

Jokka Flaming

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427936

Ummis Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428809

Marcus Sundgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428262

Gertrud Olauzon

Universitetsadjunkt

010-1428358

Magnus Carlsson

It-arkitekt|IT Architect

010-1427867

Lena Lundgren

Programansvarig|Programansvarig

010-1428204