Som medarbetare kan du ta del av en rad förmåner. Här ser du de vanligaste.

Friskvård

Mittuniversitetet erbjuder, utifrån lokalt kollektivavtal, möjligheten till friskvårdsaktivitet på arbetstid med en timme per vecka vid heltidsanställning eller proportionellt till din tjänstgöringsgrad.

Du kan även få ersättning för din friskvårdsaktivitet med högst 2500 kr för ett kalenderår. Friskvårdsersättningen är i proportion till anställningstiden under kalenderåret.

Registrera Friskvårdsersättning i Primula

Läs mer om friskvård

 

Föräldrapenningtillägg

Som anställd vid Mittuniversitetet har du rätt till ett föräldrapenningtillägg för högst 360 dagar per barn. Tillägget är 10 procent av kalenderdagslönen upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldrapenningtillägget 90 procent av kalenderdagslönen. Tillägget utbetalas endast för dagar på sjukpenninggrundande nivå. 

För att få föräldrapenningtillägget ska du skicka in utbetalningsavierna från Försäkringskassan till statens servicecenter. 

Registrera Föräldrapenningtillägg i Primula

Läs mer om föräldraledighet

 

Sjukvård och läkemedel

Som medarbetare har du rätt att vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. Du kan få ersättning för en del av kostnaden för besök hos läkare, sjukgymnast eller vid sjukhusvistelse. Har du fått receptbelagd medicin kan du även få ersättning för denna. 

Läs mer om sjukvård och läkemedel

 

Lönetillägg vid vård av barn

Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning utbetalas ett lönetillägg på lönedelar över basbeloppstaket för sammanlagt högst 10 dagar per år i enlighet med Villkorsavtalet. Kom därför ihåg att anmäla din frånvaro i Primula.

 

Semester

Alla anställda har rätt till vila och rekreation under en längre sammanhängande period under året. Som medarbetare har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

  • 28 dagars semester per år till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagars semester per år från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagars semester per år från och med det år du fyller 40 år.

Läs mer om semester och semesterdagar

 

Tjänstepension

Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension, sjukpension om du blir långvarigt sjuk och pengar till din familj om du dör.

Läs mer om pension

Läs mer hos SPV