Om du som medarbetare blir utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier eller blir vittne till att en anställd eller student utsätts för detta bör man i första hand kontakta närmaste prefekt/chef för berörd institution/avdelning.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-09-23