Vart vänder jag mig

Om du som medarbetare blir utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier eller blir vittne till att en anställd eller student utsätts för detta bör man i första hand kontakta närmaste prefekt/chef för berörd institution/avdelning.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-03-14