Om du som medarbetare blir utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier eller blir vittne till att en anställd eller student utsätts för detta bör man i första hand kontakta närmaste prefekt/chef för berörd institution/avdelning.

Om inte det är möjligt går det att vända sig till närmast överordnad chef, facklig representant eller det skyddsombud du finner lämpligt. Försök att inte vänta för länge eftersom det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går. 

Det finns även andra funktioner som kan ge råd, stöd och information;

  • Lika villkorsombud/handläggare
  • HR-specialist
  • Företagshälsovården
  • Diskrimineringsombudsmannen

Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen

Den som känner sig utsatt för diskriminering har rätt att anmäla sitt ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO), oberoende av om du som prefekt/chef har kännedom om diskrimineringen och har genomfört en utredning eller inte.

Rutin vid kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Läs mer om kränkande särbehandling.

 

Kontakt lika villkor

Lika villkorshandläggare
Jenny Gärdlund

Lika villkorsombud

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
Fakultetsombud: Lasse Reinikainen

Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
Fakultetsombud: Ulrika Lif

UTV: Catarina Arvidsson

EJT: Barbro Widerstedt

OMV: Maria Pettersson

PSO: Helena Hoppstadius

HLV: Katja Gillander Gådin

HSV: Ulrika Lif

Förvaltningen
Ombud: Emma McKeogh