Lokal lönebildning

De centrala ramavtalen (RALS) är utformade så att de stödjer en lokal lönebildning som utgår från verksamhetens behov och förutsättningar samt medarbetarnas prestation och resultat. Mittuniversitetet utgår från de centrala avtalen i arbetet med den lokala lönebildningen.

Sidan uppdaterades 2024-01-24