Här hittar du nämnder och råd för båda fakulteterna samlade.

Nämnder och råd på HUV

Fakultetsnämnd

Ansvarsområdet för en fakultetsnämnd utgörs av de huvudområden för utbildning på grund- och avancerad nivå, och de ämnen på forskarnivå samt den forskning som tillhör fakulteten.

Råd för utbildning på forskarnivå, RUF

Rådet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att bevaka och främja utbildningen på forskarnivån. Rådet har i första hand ett kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå och ska därmed...

Råd för lärarutbildning

Lärarutbildningen styrs av Samordningsorganet för lärarutbildning som underställt de båda fakulteterna, NMT och HUV.

Anställningsråd

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden. Det gäller anställningar som professor, lektor och biträdande lektor. Rådet lämnar även förslag till antagning s...

Nämnder och råd på NMT

Fakultetsnämnden

Fakultetens verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra.

Anställningsråd

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställningsärenden för fakultetsnämnden. Det gäller anställningar av professor, lektor, biträdande lektor och ansökan om befordran och antagning till...

Civilingenjörsprogramrådet (CIPR)

Civilingenjörsprogramrådet bereder de ärenden för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden som rör civilingenjörsutbildning. Har du frågor om Mittuniversitetets...

Högskoleingenjörsprogramrådet (HIPR)

Högskoleingenjörsprogramrådet bereder ärenden avseende högskoleingenjörsutbildningar för Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Ekoteknikprogramrådet

Ekoteknikprogramrådet vid EHB bereder ärenden, som rör institutionens utbildningar som leder till examen inom miljövetenskap och miljöteknik, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå...

Programrådet för Master by Research

Programrådet för Master by Research (MbR) vid NMT bereder ärenden som rör MbR för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden. Vänligen kontakta respektive programansvar...

Programrådet för utbildningar vid DES

Programrådet för utbildningar vid DES bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Programrådet för utbildningar vid MKV

Programrådet för utbildningar vid MKV bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Sidan uppdaterades 2021-10-01