IRO

Ekonomistöd

Ekonomiavdelningen (EKO)

ansvarar för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser, ekonomiadministration och fakturahantering.

EKOs uppdrag är att arbeta både med utveckling och strategiska frågor inom ekonomiområdet.

Avdelningen ger service och stöd till samtliga verksamhetsområden inom universitetet och svarar också för budget och redovisning inom dotterbolaget. På avdelningen finns även funktionen resesamordning. 

Vi som arbetar på ekonomiavdelningen