Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser, ekonomiadministration och fakturahantering.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att arbeta både med utveckling och strategiska frågor inom ekonomiområdet.

Avdelningen ger service och stöd till samtliga verksamhetsområden inom universitetet. Avdelningen svara också för budget och redovisning inom dotterbolagsvärlden. På avdelningen finns även funktionen resesamordning. 

Många av ekonomiavdelningens blanketter finns under blanketter och mallar

Ekonomisk information

Fakturainformation

Information till Mittuniversitetets leverantörer

Betalningsinformation

Organisationsnr: 202100-4524
VAT-nr: SE202100452401
Bankgiro: 5050-0974

Inbetalning till Högskoleprovet
Bankgiro: 5050-0982

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen