Investeringar och anläggningar

Anläggningsredovisning handlar om hur innehavet av myndighetens anläggningstillgångar ska redovisas i bokföringen samt hur de budgeteras och inventeras.

Kontakt

Anna-Karin Odelberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46101427911

Thomas Nilsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46101428374