Kanalstrategi för studenter

Utbytesstudenter från Tyskland

Kanalstrategi - vad är det?

Hur våra studenter upplever sin studietid, vilka behov de har av kommunikation och de kanaler de använder i sin kommunikation med lärare och andra, är viktiga incitament för att de ska klara av sina studier.

Våra målgrupper

Studentmålgrupperna vid lärosätet är divergerade och har ett kommunikationsbehov som både förenar dem och skiljer dem åt, bland annat beroende på vilken studiefas som de befinner sig i.

• Den rådville studenten kan vara en ny student men behöver inte vara det. Hen ha svar på frågor som: "Hur gör jag? Hur funkar det här? Jag vet inte hur jag ska ta reda på det här själv!"

• Den aktiva och lärande studenten är studenten i lärandesituationen. Hen kommunicerar med lärare och kurskompisar och vill bidra i lärandesituationen.

• Den uppgiftslösande studenten är studenten vill lösa sina praktiska problem på egen hand. Studenten vill enkelt kunna hitta det som hen letar efter.

Hur når vi våra studenter?

Det här innebär att vi (studiestödsnära verksamheter, studentkårer och lärare/studieadministratörer) måste anpassa valet av kanaler och sättet vi kommunicerar med studenterna på, för att vår kommunikation ska bli så effektiv som möjligt.

Kanalerna ska:
• Förenkla för medarbetare och studenter att kommunicera och publicera information i lämplig kanal för avsedd målgrupp.
• Erbjuda effektiva kommunikationsverktyg.
• Minska arbetsbelastning och frigöra tid till bland annat undervisning.
• Bidra till rekrytering.

Läs mer om respektive studentmålgrupp

Potentiella studenter

Sökande - ej registrerade studenter

Antagna studenter

Nya studenter

Campusstudenter

Distansstudenter

Examinerade studenter

Alumner

Personalbilder

Kommunikationsstöd

Här hittar du information och vägledning inom området kommunikation inklusive bildbank, anvisningar utifrån vår grafiska profil...

Checkbox

Checklistor

Kommunikationsavdelningen har tagit fram checklistor som stöd för olika kommunikativa insatser.

Studiesituation i P-huset

Bildbanken

Bilderna i bildbanken får användas i produkter som har Mittuniversitetet som avsändare.