På den här sidan har vi samlat information och stöd om vad som gäller kring behandling av personuppgifter.

När personuppgifter används ställs höga krav på tydlig information, dokumentation och säker hantering. Detta innebär att individen, när Mittuniversitetet på något sätt hanterar dennes personuppgifter, har rätt till insyn om hur och varför uppgifterna behandlas.

Kontakt

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

010-142 88 83