Adobe Acrobat DC

Användarregler

Identity Provider - IDP

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet på Mittuniversitetet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Universitetet är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Mittuniversitetet, i enlighet med svensk lagstiftning. 

Tjänsten och dess begränsningar

Mittuniversitetet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med  Mittuniversitetets krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Mittuniversitetet finns här. Mittuniversitetet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Mittuniversitetet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Mittuniversitetet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler

Tfn:            010-142 80 00
E-post:         helpdesk@miun.se
Webb:        www.miun.se/helpdesk

Ansvarsförbindelse Mittuniversitetet

Regler för användning av datanätet samt övriga datorresurser vid Mittuniversitetet.

Mittuniversitetets it-resurser ägs av Mittuniversitetet och är avsedda att användas i Mittuniversitetets verksamhet. IT-resurserna får endast nyttjas av behörig användare.
Användning av it-resurserna får inte strida mot gällande lagstiftning, SUNETs regler, detta regeldokument eller berörd verksamhets regler.

Behörig användare

 • Behörig användare är den som tilldelats behörighet att nyttja Mittuniversitetets it-resurser
 • Behörigheten är personlig och får inte överlåtas eller på annat sätt göras tillgänglig för annan person.
 • Användaridentiteten får inte döljas vid användning av resurserna.
 • Tilldelad behörighet upphör att gälla när anställning, studier eller annan anknytning till Mittuniversitetet upphör.
 • Behörigheten kan dras tillbaka vid överträdelse av reglerna eller när Mittuniversitetet av annan anledning anser att det behövs.

Användning av Mittuniversitetets it-resurser

Mittuniversitetets it-resurser får inte nyttjas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information

 • i strid mot gällande lagstiftning,
 • i verksamhet som saknar anknytning till universitetet,
 • för ändamål genom vilka universitetets namn, anseende och goda rykte kan skadas,
 • som syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster som saknar anknytning till universitetet,
 • eller på annat sätt störa Mittuniversitetets verksamhet.

 

Utrustning och nätverk

Det är inte tillåtet att:

 • koppla in utrustning, såsom switchar, routrar, accesspunkter eller annan nätverkstutrutning,
 • tillhandahålla tjänster som till exempel DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP på Mittuniversitetets nät och nätverk.

Det är tillåtet att ansluta privat utrustning (telefon, dator) till Mittuniversitetets nätverk.

Informationssäkerhet samt GDPR

Som användare är jag också skyldig att:

 • följa regler och riktlinjer gällande informationssäkerhet inom universitetet Informationssäkerhet
 • hantera personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) GDPR

Konsekvenser/Påföljder

Användare som bryter mot aktuella regler kan komma att stängas av från vidare nyttjande av Mittuniversitetets datorer och nätverk samt stängas av från studierna respektive uppsägning/avskedande från anställning.

Handling som bedöms vara brottslig kommer att polisanmälas. Den som bryter mot ovanstående regler ansvarar personligen för eventuella straff och skadeståndsrättsliga påföljder.

Länkar:

SUNET:s regler: https://www.sunet.se/policy-for-tillaten-anvandning/
Informationssäkerhet: https://www.miun.se/informationssakerhet
GDPR: https://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/

Box

Vad är Box?

Box är en tjänst för att lagra och synkronisera filer i molnet.

Med Box kan du lagra alla typer av filer på nätet - allt från presentationer, dokument, foton och filmer. Du kan organisera allt i mappar precis som du gör idag.

Varför ska jag använda Box?

 • Du kommer åt dina filer var du än är
  Synkronisera dina filer till datorn, öppna dem i en webbläsare eller hämta dem till din mobil eller surfplatta. Även om du inte har internetanslutning så kommer du åt de filer och mappar som du har synkroniserat lokalt till din dator eller annan mobil enhet.
 • Du kan dela filer och mappar med andra
  Box fungerar som ett samarbetsverktyg som ger dig möjlighet att dela filer och mappar med andra, både inom och utanför universitetet. Du kan ge olika personer olika rättigheter till dina filer och mappar.
 • Du kan köra presentationer direkt från webbläsaren
  Med Box kan du enkelt hålla dina presentationer direkt från Box Webbapp.
 • Du kan kommentera filer
  I kommentarsfältet kan du, och de du delar filer med, lägga in kommentarer och uppgifter utan att redigera innehållet i själva filen.
 • Informationen är krypterad
  Alla dina filer samt all trafik till och från tjänsten är krypterad.
  Du kan följa historiken på filerna
  Versionshanteraren håller reda på förändringar och historik på filerna, vilket gör det möjligt att se upp till 10 versioner tillbaka. Det går även att se vem som har gjort förändringar och när.

Kapacitet

Varje användare får 40GB plats för lagring av personliga filer, maximala storleken på varje fil är 5GB.

Hur kommer jag igång med Box?

 • Gå till miun.box.com.
 • Klicka på Fortsätt på sidan En del av MIUN.
 • Välj MIUN - Mid Sweden University.
 • Logga in med ditt personalkonto.

Installera Box på Windows

 1. Börja med att logga in på Box-tjänsten https://miun.box.com
 2. Klicka på pilen till höger om ditt namn
 3. Välj Get Box Sync 4. Klicka på Box Sync 5. Välj Spara fil om ni använder Firefox
  Öppna sen filen BoxSyncSetup.exe  Eller Kör om ni använder Internet Explorer 6. Välj Next 7. Markera rutan I agree to the licens terms and conditions och klicka Install 8. Avsluta med Launch 9. Ange din e-postadress och klicka på Logga in. 10. Sök fram Mid Sweden University – Mittuniversitetet. Klicka på Login and use Forever
  Klicka en gång till på Yes I am Sure – Use Forever 11. Ange uppgifter:
  Användarnamn: Ditt användarid
  Lösenord: Lösenordet till ditt personalkonto

  Om man inte väljer att bocka i rutan Kom inte ihåg att jag logga in så får man börja om från steg 2 12. Klicka på Start Syncing 13. Du hittar Box Sync via aktivitetsfältet  Eller från ikonen Box Sync på skrivbordet

Installera Box på Mac

 1. Logga in på miun.box.com
 2. Sök mid sweden
  Klicka på Login and use Forever
  Upprepa Yes I am Sure – Use Forever 3. Ange uppgifter:
  Användarnamn: Ditt användarid
  Lösenord: Lösenordet till ditt personalkonto

  Om man inte väljer att bocka i rutan Kom inte ihåg att jag logga in så får man börja om från steg 2
 4. Klicka på pilen till höger om ditt namn och välj Get Box Sync. 5. Klicka på Box Sync och Spara filen Box Sync Installer.dmg 6. Dubbelklicka på filen Box Sync Installer.dmg och följ installationsanvisningen. 7. Om du får meddelandet enligt nedan så väljer du Öppna.