Gäster som behöver komma åt wi-fi

Om du har besökare, konferensdeltagare eller föreläsare som tillfälligt befinner sig på universitetet och behöver komma åt internet är det ett gästkonto som ska användas. Ett gästkonto har kort giltighetstid.

För externa gäster/hyresgäster så kan man vända sig till servicecenter och få ett tillfälligt inlogg.

Informationsblad finns utlagt i alla föreläsningssalar