Om det tar för lång tid vad händer om jag avbryter?

Du ska inte avbryta installationer av uppdateringar på eget bevåg!

Det som kan hända när en installation avbryts är att uppdateringsfunktionen i Windows, Windows Update, blir korrupt och slutar fungera. Även det program som höll på att uppdateras kan även det sluta fungera. Operativsystemet kan hamna i ett läge där det inte går att starta Windows. Om Windows inte startar så brukar det sluta med att operativsystemet behöver installeras om.